ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / Jавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2019
Jавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2019

Jавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2019

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), Општинска управа Осечина упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине

               да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину која ће се одржати у среду, 05.12.2018. године, са почетком у 10 часова, у канцеларији председника општине (Карађорђева 78, Осечина).

              Нацрт Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину, са образложењем, можете преузети на сајту општине Осечина www.osecina.com.

              Датум објављивања позива: 03.12.2018. године

budzet 2019.-nacrt

 

           НАЧЕЛНИК,
Милан Урошевић, с.р.

Scroll To Top