ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / Обавештење о донетом решењу o издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
Обавештење о донетом решењу o издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Обавештење о донетом решењу o издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Општинска управа Осечина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комуналне послове на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу o издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – отпадака и остатака од пластике у постројењу за прераду пластике у „Крушик-пластика“ а.д у Осечини, ул. Пере Јовановић Комирићанца бр. 35.

Оператер „Крушик пластика“ а.д. из Осечине, ул. Пере Јовановић Комирићанца бр. 35, Осечина, поднео је захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан индексног броја 02 01 04 -отпадна пластика, 07 02 13- отпадна пластика настала у производњи и употреби пластике, 12 01 05- отпад настао обрадом пластике, 12 01 13-отпад настао заваривањем пластике,15 01 02- пластична амбалажа, 17 02 03- пластичне цеви, 19 12 04- пластични и гумени отпад, 20 01 39 – остала отпадна пластика (РЕ), у постројењу у Осечини, Пере Јовановића Комирићанца 35, на катастарској парцели број 88/7 К.О.Остружањ Осечина варошица.

Обавештење

Scroll To Top