ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада-пластична амбалажа
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада-пластична амбалажа

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада-пластична амбалажа

Општинска управа Осечина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада-пластична амбалажа

Општинска управа Осечина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер, „Крушик-пластика“ а.д. у Осечини  поднео овом Одељењу Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада-пластична амбалажа, број 501-18/2014 од 17.10.2014.године индексног броја -02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 12 01 13, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, у постројењу „Крушик-пластика“ а.д. у Осечини, ул. Пере Јовановића Комирићанца 35, на катастарској парцели број 88/7 К.О. Остружањ, Осечина варошица, а у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС“, број 96/09).

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Осечина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове, ул. Карађорђева бр. 114 спрат 2, канцеларија број 128, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Scroll To Top