ВЕСТИ:
Почетна / вести / инфраструктура / У БЕОГРАДУ ПОТПИСАН УГОВОР: Следи наставак обилазнице
У БЕОГРАДУ ПОТПИСАН УГОВОР: Следи наставак обилазнице

У БЕОГРАДУ ПОТПИСАН УГОВОР: Следи наставак обилазнице

Ове године у Улици Вука Караџића у насељу Пискавице, у дужини од 200 метара, у оквиру наставка радова на изградњи обилазнице са циљем да се растерети саобраћај кроз Осечину, биће урађена комплетна инфраструктура, која подразумева водовод, фекалну и кишну канализација и уличну расвету, затим асфалтни коловоз од шест метара, као и тротоаре. Уговор о извођењу радова потписали су у име Министарства привреде као наручиоца посла државни секретар Драган Стевановић, испред инвеститора Општине Осечина председник Ненад Стевановић, а за извођача Привредно друштво „Аутотранспорт” из Ваљева директор Мирјана Јанковић.
Вредност уговорених радова са ПДВ износи 13,3 милиона динара. Прецизирано је да учешће наручиоца у трошковима износи 11,2 милиона из средстава од иностраних задуживања одобрених од стране Европске инвестиционе банке за финансијски уговор „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”. Општина је као инвеститор дужна да издвоји 2,1 милион динара из свог буџета. Носилац посла „Аутотранспорт” има обавезу да по фиксној уговореној цени у року од 60 дана од увођења у посао изведе све радове наведене у понуду, која је је на јавном надметању била најповољнија.

Scroll To Top