ВЕСТИ:
Почетна / вести / пољопривреда / Формиран општински тим за развој аграра
Формиран општински тим за развој аграра

Формиран општински тим за развој аграра

У општини Осечина се кренуло са првим кораком у правцу вођења једне осмишљене и активне политике у области свеукупног руралног развоја, уз намеру да се паралелено развија и систем контроле утрошка подстицајних буџетских средстава намењених аграру.

„Формиран је општински тим за подршку развоју пољопривреде и руралног развоја у самој општинској управи која ће бити spiritus movens будућег спровођења стратегије, чије се усвајање очекује на наредној скупштини“, каже Милан Симић, заменик председника општине.

„Тим ће се састајати квартално и сагледавати резултате и динамику спровођења предложених мера и програма“, додаје начелник општинске управе Милан Урошевић.

Закључено је да се доста пројеката може започети већ ове године у мањем или већем обиму а да се пуни замах може очекивати у следећој буџетској години, уз услов вођења неопходног финансијског менаџмента и благовременог планирања буџета .

Scroll To Top