ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / ПРВО ОБРАЋАЊЕ НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА: Апсолутни приоритет пољопривреди
ПРВО ОБРАЋАЊЕ НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА: Апсолутни приоритет пољопривреди

ПРВО ОБРАЋАЊЕ НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА: Апсолутни приоритет пољопривреди

Основни правци

-На почетку одговорног мандата поменућу само основне правце будућег развоја наше Општине, онако како их ја видим, свестан не само степена наше неразвијености већ и свих органичавајућих фактора у спровођењу реформи са којима ћемо се срести у наредном периоду – рекао је у првом делу председничког експозе Драган Алексић, нови председник Општине Осечина.

-Знам да развој општине Осечина због њене неразвијености у огромној мери зависи од наше способности да своје активности, планове и програме учинимо компатибилним републичким приоритетима  и пројектима који ће у наредном периоду бити помагани подстицајним средствима државе, као и фондовима Европске уније и заинтересованих инвеститора. То, наравно, не значи да велики део посла не можемо обавити и сопственим снагама и новцем.

Пољопривреда

-Као председник Општине залагаћу се за реализацију програма и активности  садржаних  у већ усвојеним стратешким документима, као и свих оних пројеката који доприносе одрживом развоју ове средине.

Сматрам да је пољопривреда наш апсолутни приоритет и да достигнути ниво издвајања за подстицаје у овој области мора бити одржан и у расположивим границама увећан. Залагаћу се за повећану контролу наменског утрошка тих средстава и константну анализу ефеката. Мишљења сам да посебан значај треба дати едукацији пољопривредника, те ћу се у том смислу залагати за кадровско јачање пољопривредне службе у Општинској управи и њену реорганизацију како би више били присутни на терену и на располагању пољопривредницима ради пружања конкретне стручне саветодавне помоћи, као и помоћи у изради пројеката и прибављању потребне документације за удруживање и учешће на конкурсима за подстицајна и кредитна средства – рекао је Алексић.

Инфраструктура

-Залагаћу се за повећано улагање у инфраструктурне објекте – завршетак обилазнице око Осечине, реконструкцију, поправку и одржавање улица и локалних путева по јасно утврђеним и јавно објављеним приоритетима, онда завршетак канализације и изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода. Уложићу максималне напоре да у наредном периоду надлежне државне институције и јавна предузећа дају приоритет регулацији реке Пецке  и Јадра.

Предузетништво и инвестиције

-Подстицаји за развој приватног предузетништва, пре свега новооснованим привредним субјектима и женама предузетницама, као и подстицаји за сваког новозапосленог кроз ослобађање послодаваца обавезa према општини, такође ће бити област којој ћу посветити посебну пажњу и у том контексту покушаћу да интензивирам рад Привредног савета Општине, а са привредницима организујем састанке на теме које су за њих најактуелније. Предузеће „Крушик-Пластика”, као наш највећи привредни колектив, и даље ће имати подршку локалне самоуправе, како би се успешно приватизовао и наставио са радом.

-Учинићу све да са својим сарадницима у наредном периоду у Осечину доведемо бар једног инвеститора који ће покренути погон за прераду воћа и на тај начин помоћи развоју пољопривреде и новом запошљавању, затим да општина најзад добије самосталну средњу школу и да Рожањ у сфери здравственог туризма  има значај какав заслужује.

Друштвене делатности

-Трудићу се да достигнути ниво права из области социјалне заштите у нашој општини  буде унапређен уз јасно утврђене критеријуме за остваривање тих права и пуну сарадњу свих органа и установа која се баве овом облашћу са једне и савета месне заједнице са друге стране. У границама финансијских могућности и у складу са надлежностима општине трудићу се да обезбедимо средства и услове да ниво здравствене заштите наших грађана буде задовољавајући и да у тој области не заостајемо за осталим нама сличним срединама. Исто тако и у области спорта и културе.

-Посебну пажњу поклонићу сарадњи са представницима месних заједница, наравно Скупштином општине, њеним радним телима, одборницима и грађанима. Изражавам спремност да све конструктивне, добронамерне, законите и реално могуће предлоге и сугестије прихватим – нагласио је председник Алексић у свом првом обраћању одборницима локалног парламента и широј јавности јавности након избора за првог човека у Општини.

Д.С.

Scroll To Top