ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија у Осечини, на седници одржаној дана 13.04.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

  Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Осечина, на изборима расписаним за 24. април 2016. године, и то:

 1. „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

Кандидати на изборној листи су:

 1. Драган Алексић, рођ. 17. 11. 1963., дипл. инг. машинства, Осечина, Браће Недић бр. 42,
 2. Ненад Стевановић, рођ. 01. 11. 1969., дипл. економиста, Осечина, Хајдук Вељкова бр. 49,
 3. Златија Миличић, рођ. 23. 09. 1958., дипл. правник, Осечина, Болничка  бр. 3,
 4. Никола Томић, рођ. 31. 07. 1982., мастер инг. менаџмента, Царина,
 5. Миломир Станимировић, рођ. 27. 06. 1963., дипл. инг. прехрамбене технологије, Осечина, Браће Недић бр. 48,
 6. Јелена Милутиновић, рођ. 20. 06. 1980, лекар, село Осечина,
 7. Саша Поповић, рођ. 30. 09. 1971., металоглодач, Плужац,
 8. Горан Ћосић, рођ. 06. 02. 1977., пољопривредник, Лопатањ,
 9. Загорка Живановић, рођ. 23. 07. 1982., лекар, Осечина, Вука Караџића бр. 53,
 10. Ненад Вилотић, рођ. 23. 08. 1954., пољопривредник, Гуњаци,
 11. Жељко Грујичић, рођ. 27. 05. 1978., економски техничар, Комирић,
 12. Мирјана Обрадиновић, рођ. 04. 01. 1983., фармацеутски техничар, Скадар,
 13. Бранко Павловић, рођ. 05. 08. 1963., металостругар, Драгијевица,
 14. Милорад Марковић, рођ. 29. 10. 1952., пољопривредник, Братачић,
 15. Милица Драјић, рођ. 23. 10. 1957., дипл. инжењер за менаџмент, Осечина, ул. Цара Лазара бр. 2,
 16. Миодраг Вујић, рођ. 19. 02. 1977., пољопривредник, Скадар,
 17.  Милован Плавшић, рођ. 22. 10. 1959., пољопривредник, Драгодол,
 18. Јелена Исаковић, рођ. 25. 08. 1952., Др вет. медицине, Осечина, П.Ј. Комирићанца бр. 23,
 19. Живота Арсеновић, рођ. 06. 09. 1956., машинбравар, Остружањ,
 20. Душан Вучићевић, рођ. 08. 09. 1980., дипл. инг. пољопривреде, Осечина, Војводе Степе бр. 66,
 21. Иванка Тешановић, рођ. 22. 08. 1973., домаћица, Остружањ,
 22. Владо Миловановић, рођ. 28. 02. 1963., пољопривредник, Гуњаци,
 23. Живота Даниловић, рођ. 17. 08. 1964., пољопривредник, Белотић,
 24. Олга Аћимовић, рођ. 20. 09. 1969., домаћица, Туђин,
 25. Милан Марковић, рођ. 28. 08. 1976., пољопривредник, Бастав,
 26. Славко Живановић, рођ. 25. 12. 1961., дипл. инг. машинства, Лопатањ,
 27. Весна Брадоњић, рођ. 25. 05. 1975., пољопривредник, Комирић,
 28. Златомир Миловановић, рођ. 25. 02. 1957., пољопривредник, Г. Црниљево,
 29. Мирко Бојић, рођ. 03. 02. 1976., пољопривредник, Коњиц,
 30. Мирјана Велимировић, рођ. 08. 04. 1979., мед. сестра, Осечина, Карађорђева бр. 139,
 31. Предраг Нешковић, рођ. 07. 10. 1969., пољопривредник, Драгодол,
 32. Горан Поповић, рођ. 30. 06. 1974., специјалиста за тт мреже, Пецка,
 33. Мирјана Топаловић, рођ. 01. 12. 1972., економски техничар, Осечина, Карађорђева бр. 198.

 

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Кандидати на изборној листи су:

 1. Љубомир Алексић, рођ. 12. 04. 1960., дип. инг. машинства, Осечина, ул. Болничка бр. 9/7,
 2. Слободан Станисављевић, рођ. 09. 02. 1971., економиста, Осечина, ул. Карађорђева бр. 123,
 3. Милена Петарић, рођ. 15. 12. 1954., прехрамбени технолог Осечина, ул. Војводе Степе бр. 88,
 4. Бранко Ивановић, рођ. 15. 11. 1971., пољопривредник, Горње Црниљево,
 5. Вељко Илић, рођ. 15. 09. 1967., пољопривредник, Гуњаци,
 6. Катарина Срећковић, рођ. 16. 02. 1993., економски техничар, Плужац,
 7. Вељко Радивојевић, рођ. 16. 07. 1980., електричар, село Осечина,
 8. Драган Симанић, рођ. 19. 09. 1976., пољопривредник, Лопатањ,
 9. Драгана Марковић, рођ. 21. 12. 1975., комерцијални техничар, Осечина, П. Ј. Комирићанца бр. 54,
 10. Драган Станисављевић, рођ. 27. 02. 1973., пољопривредник, Драгијевица,
 11. Предраг Павловић, рођ. 17. 10. 1984., трговац, Остружањ,
 12. Биљана Берчек, рођ. 01. 08. 1971., текстилни техничар, Осечина, Светог Саве бр.7,
 13. Душан Ђокић, рођ. 24. 01. 1970., пољопривредник, Скадар,
 14. Величко Марковић, рођ. 03. 01. 1965., пољопривредник, Братачић,
 15. Славица Петровић, рођ. 28. 11. 1973., предузетник, Осечина, Карађорђева бр.142,
 16. Милијан Спасојевић, рођ. 15. 04. 1954., пољопривредник, Туђин,
 17. Србољуб Тодоровић, рођ. 13. 06. 1957.., аутомеханичар, Комирић,
 18. Слађана Новаковић, рођ. 19. 04. 1993., васпитач, Горње Црниљево,
 19. Слободан Петровић, рођ. 15. 10. 1968., машински техничар, Осечина, Карађорђева бр. 142,
 20. Милош Лазић, рођ. 02. 06. 1987., машински техничар, Осечина, Подгорска бр. 49,
 21. Данијела Симић, рођ. 12. 08. 1994., кувар, Горње Црниљево,
 22. Немања Пантелић, рођ. 11. 10. 1989., возач, Осечина, Остењачки пут бр. 7,
 23. Гвозден Јосиповић, рођ. 02. 05. 1990., пољопривредник, Белотић,
 24. Слађана Ђорђић, рођ. 13. 12. 1997., студент, Лопатањ,
 25. Симо Глигорић, рођ. 05. 08. 1983., пољопривредник, Гуњаци,
 26. Милан Срећковић, рођ. 23. 11. 1995., кувар, Плужац,
 27. Тања Стефановић, рођ. 20. 08. 1978., дактилограф, Осечина, Војводе Степе бб,
 28. Данијел Савић, рођ. 06. 08. 1987., пословни струковни информатичар, Осечина, Остружањски пут бр. 44,
 29. Милисав Петарић, рођ. 30. 03. 1951., зидар, Осечина, Војводе Степе бр. 88,
 30. Љубинка Алексић, рођ. 26. 04. 1967., туристички техничар, Осечина, Болничка бр. 9/7,
 31. Бранко Симанић, рођ. 18. 12. 1984., пољопривредник, Лопатањ,
 32. Живојин Јовичић, рођ. 10. 05. 1978., пољопривредник, Гуњаци,
 33. Весна Николић, рођ. 28. 07. 1978., дактилограф, Осечина, Цара Лазара бр. 15.

 

 1. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Српска народна партија (СНП)

Кандидати на изборној листи су:

 1. Драган Поповић, рођ. 28. 04. 1960., дипл. инг. агрономије  Осечина, Војводе Степе бр. 43,
 2. Зорица Павловић, рођ. 12. 05. 1980., дипл. васпитач, Осечина П. Ј. Комирићанца бр. 19,
 3. Зоран Живановић, рођ. 22. 10. 1982., дипл. економиста, Осечина, Обилићева бр.8,
 4. Живорад Бојчић, рођ. 23. 08. 1953., пензионер, Осечина, Хајдук Вељкова бр. 28,
 5. Златан Павловић, рођ. 20. 02. 1965., дипл. инг. пољопривреде, Осечина, Цара Лазара бр. 11,
 6. Славица Крсмановић, рођ. 18. 08. 1975., домаћица, Лопатањ,
 7. Срђан Муратовић, рођ. 08. 10. 1993., трговац, Коњиц,
 8. Милош Јовановић, рођ. 03. 09. 1976., електротехничар енергетике, Осечина, Карађорђева бр. 44,
 9. Бранка Павловић, рођ. 03. 08. 1959., економски техничар, Осечина, Војводе Степе бр. 31,
 10. Драган Ђурић, рођ. 06. 04. 1990., земљорадник, Гуњаци,
 11. Жарко Јовановић, рођ. 16 .06. 1978., водоинсталатер, Пецка, Цветка Томића бб,
 12. Јелена Јанчић, рођ. 24. 10.1 992., економски техничар, Лопатањ,
 13. Душан Андрић, рођ. 24. 11. 1971, ватрогасац-спасилац, Осечина, Кнеза Милоша бр. 38,
 14. Милан Симић, рођ. 29. 03.1964., руковалац грађ. машина, Осечина, Војводе Степе бр. 40,
 15. Драгица Тодорић, рођ. 11. 11. 1963., инг. технологије, Пецка, Краља Петра Првог бр. 25/3,
 16. Марко Поповић, рођ. 19. 09. 1989., радник, Скадар,
 17. Милорад Секулић, рођ. 06. 10. 1958., земљорадник, Гуњаци,
 18. Драгана Грујић, рођ. 18. 12. 1984., техничар заштите од пожара, Осечина, Карађорђева бр. 112/10,
 19. Марко Вујић, рођ. 01. 06. 1988., грађ. техничар, Пецка, Краља Петра Првог бр. 62/1,
 20. Славиша Теодоровић, рођ. 31. 05. 1973., земљорадник, Лопатањ,
 21. Марија Миловановић, рођ. 17. 03. 1995., студент, Плужац,
 22. Дејан Крунић, рођ. 06. 05. 1990., пољопривредник, Сирдија,
 23. Срећко Миросавић, рођ. 04. 02. 1994., земљорадник, Коњиц,
 24. Светлана Бељић, рођ. 22. 10. 1968., домаћица, Горње Црниљево,
 25. Верослав Костић, рођ. 27. 04. 1969., пољопривредник, Скадар,
 26. Милан Тадић, рођ. 16. 01. 1976., земљорадник, Царина,
 27. Зора Павловић, рођ. 19. 05. 1950., пензионер, Осечина, Браће Недић бб,
 28. Слободан Радовановић, рођ. 24. 01. 1990., прехрамбени техничар, Драгијевица,
 29. Сретен Лукић, рођ. 15. 02. 1978., машинбравар, село Осечина,
 30. Светлана Павловић, рођ. 30. 05. 1976., домаћица, село Осечина,
 31. Иван Тешановић, рођ. 30. 03. 1988., пољопривредник, Остружањ,
 32. Милка Станишић, рођ. 04. 10. 1971., машински техничар, Осечина, П. Ј. Комирићанца бр. 83/5,
 33. Горан Петровић, рођ. 08. 05. 1980., електро-механичар, Бастав.
 1. ГРУПА ГРАЂАНА „НОВИ ПОЧЕТАК“ – БОРИВОЈ ЈАНЧИЋ

 Кандидати на изборној листи су:

 

 1. Боривој Јанчић, рођ. 09. 08. 1980., фотограф, Лопатањ,
 2. Никола Милосављевић, рођ. 22. 11. 1987., лекар, Осечина, П. Ј. Комирићанца бр. 44,
 3. Наташа Плавшић, рођ. 16. 05. 1987., мастер правник, Пецка, Цветка Томића бр. 30,
 4. Горан Павловић, рођ. 17. 11. 1983., аутомеханичар, Осечина, Војводе Степе бр. 84,
 5. Милош Николић, рођ. 06. 02. 1985., економски техничар, Осечина, П. Ј. Комирићанца бр. 18А,
 6. Сања Недељковић, рођ. 01. 05. 1988., студент, Осечина, Синђелићева бр. 28,
 7. Саша Гајић, рођ. 18. 09. 1978., радник, Осечина, Војводе Степе бр. 86,
 8. Бојан Новаковић, рођ. 11. 06. 1987, правни техничар, Осечина, Болничка бр. 23,
 9. Десанка Матић, рођ. 29. 11. 1993., студент, Царина,
 10. Слободан Јовановић, рођ. 19. 08. 1978., металостругар, Осечина, Хајдук Вељкова бр. 9,
 11. Мирко Миловановић, рођ. 27. 09. 1985., економиста туризмолог, Бастав,
 12. Маријана Дамњановић, рођ. 18. 04. 1990., специјалиста струковни економиста, Лопатањ,
 13. Драган Мићић, рођ. 09.10.1994., машински техничар, Осечина, Остењачки пут бр. 2,
 14. Слободан Марковић, рођ. 03. 10. 1984., пољопривредник, Царина,
 15. Слађана Богдановић, рођ. 31. 03. 1979., произвођ. прехрамб. производа, Комирић,
 16. Жељко Лазић, рођ. 08. 12. 1977., предузетник, Коњиц,
 17. Чедомир Јовановић, рођ. 07. 09. 1981., возач, Туђин,
 18. Кристина Глигорић, рођ. 23. 09. 1987., фризер, Осечина, Немањина бр. 2,
 19. Драган Вуковић, рођ. 06. 10. 1971., столар – тапетар, Туђин,
 20. Ненад Цветић, рођ. 20. 06. 1989., проф. физичког васпитања, Скадар,
 21. Зорица Вуковић, рођ.24. 02. 1977., књиговођа, Туђин,
 22. Далибор Глигорић, рођ.12. 06. 1981., радник, Гуњаци,
 23. Предраг Ранковић, рођ. 29. 09. 1982., трговац, Осечина, Карађорђева бр. 188,
 24. Марина Лукић, рођ. 10. 06. 1986., женски фризер, Осечина, П.Ј. Комирићанца бр. 15,
 25. 25.Душко Мирић, рођ. 17. 03. 1989., дипл. инг. грађевинарства, Осечина, Синђелићева  бр. 36,
 26. Петар Лазић, рођ. 22. 04. 1991., конобар, Остружањ,
 27. Миланка Ковачевић, рођ. 20. 03. 1985., технолог, Осечина, Кнеза Милоша бр. 30,
 28. Драган Марковић, рођ. 28. 08. 1961., машински техничар, Братачић,
 29. Николета Карајовић, рођ. 20. 04. 1985., предузетник, Драгијевица,
 30. Игор Павловић, рођ. 06. 04. 1994., економски техничар, Лопатањ,
 1. ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ

Кандидати на изборној листи су:

 1. Славољуб Томић, рођ. 08. 04. 1970., дипл. инг. зжс., Осечина, Карађорђева бр.119,
 2. Драган Лукић, рођ. 16. 02. 1964., економиста, Осечина, Остружањски пут бб,
 3. Лепосава Гачић, рођ. 31. 03. 1957., правник, Осечина, Остружањски пут бр. 12,
 4. Марко Марковић, рођ. 23. 07. 1964., дипл. економиста, Осечина, Остружањски пут бр. 17,
 5. Видоје Перић, рођ. 29. 05. 1960., маш. техничар, Царина,
 6. Драгица Лазић, рођ. 24. 12. 1978., васпитач, Пецка, Краља Петра бр. 25,
 7. Милош Матић, рођ. 05. 12. 1975., земљорљдник, Гуњаци,
 8. Радиша Николић, рођ. 09. 01. 1965., земљорадник, Белотић,
 9. Маргита Младеновић, рођ. 09. 08. 1975., металостругар, Бастав,
 10. Драган Спасојевић, рођ. 23. 09. 1962., правник, село Осечина,
 11. Живојин Павловић, рођ. 14. 08. 1960., земљорадник, Сирдија,
 12. Данијела Матић, рођ. 30. 04. 1984., физиотерапеут, Осечина, Остружањски пут бб,
 13. Ратко Јанчић, рођ. 18. 03. 1946., земљорадник, Лопатањ,
 14. Бранислав Марковић, рођ. 03. 09. 1966., трговац, Осечина, Остружањски пут бр. 26,
 15. Весна Ивковић, рођ. 23. 05. 1985., трговац, Скадар,
 16. Бошко Божић, рођ. 06. 07. 1969., металостругар, Братачић,
 17. Горан Вујичић, рођ. 18. 11. 1959., земљорадник, Туђин,
 18. Снежана Матић, рођ. 11. 09. 1989., текстилни инг., село Осечина,
 19. Жарко Алић, рођ. 13. 09. 1951., аутомеханичар,Осечина, Карађорђева бр. 36,
 20. Веселин Тадић, рођ. 25. 01. 1974., земљорадник, Драгодол,
 21. Милица Даниловић, рођ. 16. 12. 1992., трговац, Белотић,
 22. Обрен Илић, рођ. 11. 09. 1978., земљорадник, Комирић,
 23. Жељко Обрадовић, рођ. 17. 12. 1987., електромеханичар, Царина,
 24. Нада Ненадовић, рођ. 13. 11. 1978., домаћица, Гуњаци,
 25. Властимир Ненадовић, рођ. 27. 04. 1975., земљорадник, Коњиц,
 26. Веран Ћосић, рођ. 06. 05. 1976., земљорадник, Лопатањ,
 27. Силвана Николић, рођ. 12. 03. 1988., биротехничар, Комирић,
 28. Милан Симић, рођ. 20. 07. 1946., пензионер, Горње Црниљево,
 29. Срђан Тешановић, рођ. 25. 08. 1967., хем. техничар, Осечина, Карађорђева бр. 21,
 30. Ранка Карајовић, рођ. 29. 01. 1962., трговац, Драгијевица,
 31. Александар Илић, рођ. 13. 05. 1970., земљорадник, Скадар,
 32. Милан Ненадовић, рођ. 18. 09. 1959., земљорадник, Гуњаци,
 33. Милица Лукић, рођ. 24. 05. 1975., трговац, Осечина, Браће Недић бр. 100.


 1. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

 Кандидати на изборној листи су:

 

 1. Мирослав Крсмановић, рођ. 23. 10. 1954., радник, Осечина, Карађорђева бр. 197,
 2. Веселин Милић, рођ. 02. 04. 1974., пензионер, Царина,
 3. Бранка Ђуричић, рођ. 08. 09. 1957., пензионер, Осечина, П. Ј. Комирићанца бб.,
 4. Милош Алексић, рођ, 16. 07. 1954., економски техничар, Осечина, Карађорђева бр.132,
 5. Владо Марјановић, рођ. 11. 11. 1962., земљорадник, Драгодол,
 6. Сања Николић, рођ. 13. 08. 1991., домаћица, Лопатањ,
 7. Милош Вуковић, рођ. 12. 07. 1968., радник, Комирић,
 8. Владимир Панић, рођ. 04. 01. 1988., руковалац пољ. машина, Скадар,
 9. Нада Тадић, рођ. 23. 08. 1959., економски техничар, Плужац,
 10. Миле Јовановић, рођ. 23. 08. 1977., пољопривредник, село Осечина,
 11. Драгић Тадић, рођ. 27. 03. 1954., радник, Плужац,
 12. Зорица Марковић, рођ. 15. 09. 1979., трговац, Осечина, Болничка бр. 9/3,
 13. Зоран Радосављевић, рођ. 29. 11. 1978., радник, Пецка,
 14. Бранко Поповић, рођ. 21. 11. 1985., пољопривредник, Лопатањ,
 15. Вера Крсмановић, рођ. 28. 07. 1995., студент, Осечина, Карађорђева бр. 179,
 16. Радиша Николић, рођ. 20. 01. 1971., пољопривредник, Туђин,
 17. Драган Радовановић, рођ. 17. 01. 1960., пољопривредник, Остружањ,
 18. Маја Аћимовић, рођ. 12. 04. 1983., радник, Осечина, Војводе Степе бр. 38,
 19. Драган Николић, рођ. 04. 12. 1983., пољопривредник, Лопатањ,
 20. Живота Ђурђевић, рођ. 19. 11. 1951., трговац, Бастав,
 21. Драгица Милић, рођ. 25. 11. 1978., домаћица, Царина,
 22. Бранко Стефановић, рођ. 02. 12. 1967., радник, Братачић,
 23. Ненад Лазић, рођ. 30. 01. 1996., радник, Горње Црниљево,
 24. Драгица Стефановић, рођ. 24. 01. 1966., домаћица, Братачић,
 25. Бранислав Симић, рођ. 11. 10. 1997., пољопривредни техничар, Гуњаци,
 26. Светислав Станишић, рођ. 07. 11. 1946., пензионер, село Осечина,
 27. Славица Гавриловић – Поповић, рођ. 22. 11. 1992., домаћица, Лопатањ.

 

 1. НОВА СРБИЈА – МИЛАН СИМИЋ

 

     Кандидати на изборној листи су:

 

 1. Милан С. Симић, рођ. 22. 02. 1965., професор, Осечина, Немањина бр. 3,
 2. Ана Ивковић, рођ. 17. 01. 1987., мастер филолог, Скадар,
 3. Живко Саватић, рођ. 28. 08. 1962., предузетник, Белотић,
 4. Милорад Радуловић, рођ. 05. 09. 1967., радник, Комирић,
 5. Милан Симић, рођ. 07. 03. 1971., радник, Бастав,
 6. Снежана Панић, рођ. 22. 04. 1978., радник, Царина,
 7. Радиша Мирић, рођ. 04. 10. 1976., пољопривредник, Лопатањ,
 8. Марко Симић, рођ. 07. 02. 1980., пољопривредник, Плужац,
 9. Весна Марковић, рођ. 27. 09. 1961., трговац, Осечина, Синђелићева бр. 32,
 10. Иван Недељковић, рођ. 28. 05. 1981., пољопривредник, Гуњаци,
 11. Слободан Манојловић, рођ. 17. 09. 1974., пољопривредник, село Осечина,
 12. Сања Радосављевић, рођ. 15. 07. 1993., пословни информатичар, Лопатањ,
 13. Младен Јовановић, рођ. 03. 01. 1983., ветеринарски техничар, Туђин,
 14. Слободан Миловановић, рођ. 29. 10. 1971., пољопривредник, Горње Црниљево,
 15. Рада Ковачевић, рођ. 20. 10. 1979., трговац, Осечина, Карађорђева бр. 112,
 16. Славољуб Васиљевић, рођ. 10. 05. 1981., пољопривредник, Драгодол,
 17. Милан Петровић, рођ. 09. 09. 1988., мастер социолог, Осечина, П. Ј. Комирићанца бр. 49/4,
 18. Оливера Пантелић, рођ. 07. 11. 1973., трговац, Драгијевица,
 19. Милан Петровић, рођ. 17. 09. 1964., пољопривредник, село Осечина,
 20. Славиша Мирчетић, рођ. 17. 06. 1984., пољопривредник,, Царина,
 21. Милица Симић, рођ. 21. 04. 1989., студент, Пецка, Војводе Мишића бр. 10,
 22. Велимир Младеновић, рођ. 24. 03. 1975., пољопривредник, Драгијевица,
 23. Радојица Стевановић, рођ. 13. 01. 1969., пољопривредник, Осечина, П. Ј. Комирићанца бр. 57,
 24. Вера Глигорић, рођ. 03. 01. 1978., радник, Остружањ,
 25. Жељко Којић, рођ. 24. 06. 1988., пољопривредник, Комирић,
 26. Здравко Маринковић, рођ. 15. 08. 1952., пољопривредник, Лопатањ,
 27. Славица Петровић, рођ. 10. 04. 1987., дипл. економиста, Осечина, Вука Караџића бр. 79,
 28. Верослав Бешић, рођ. 30. 10. 1970., пољопривредник, Коњиц,
 29. Зоран Марковић, рођ. 25. 10. 1974., пољопривредник, Царина,
 30. Ивана Спасојевић, рођ. 02. 04. 1989., студент, Сирдија,
 31. Горан Ненадовић, рођ. 23. 10. 1984., пољопривредник, Гуњаци,
 32. Пауна Симић, рођ. 25. 10. 1966., трговац, Осечина, Болничка бр. 9,
 33. Жељко Андрић, рођ. 14. 08. 1966., дипл. инг. пољопривреде, Осечина, Цара Душана бр. 2.

  

Општинска изборна комисија,

Број: 013-2-29 /2016, дана 13.04.2016. год.                                                              

                                                                                                                                             Председник Комисије,                                                                                    

                                                                                                                                                        Славиша Поповић, с.р.

Scroll To Top