ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / СЕДНИЦА СО: Ребаланс и извештаји усвојени, директори именовани
СЕДНИЦА СО: Ребаланс и извештаји усвојени, директори именовани

СЕДНИЦА СО: Ребаланс и извештаји усвојени, директори именовани

Скупштини општине је 26. септембра, на осмој редовној седници усвојила ребаланс општинског буџета за 2013. годину. Измене се извршене ради усклађивања укупног обима буџетских расхода са проценом остварења укупних прихода, као и ради потребе за променама у одређеним апропријацијама, које су настале код појединих буџетских корисника, с обзиром да су се у досадашњем делу године приходи и примања буџета остваривали у нешто мањем проценту у односу на план за ову годину. Приходна и расходна страна су смањене и избалансирабне и сада изност по 410,5 милиона динара.

На овој седници досадашњи директор Јавног комуналног предузећа „Осечина” Драган Андрић, дипломирани инжењер пољопривреде, након спроведене законске процедуре, именован је да и у наредном периоду од четири године, почев од 1. октобра, обавља ту дужност. За директора Спортског центра Осечина, такође после спроведеног јавног огласа и на период од четири године, именован је дипломирани менаџер Зоран Живановић, који је и у протекла два полугодишња мандата био вршилац дужности директора СЦ.

У Савет за безбедност општине Осечина именовани су: председник Општине Ненад Стевановић за председника Савета, представник Полицијске станице Бранко Марковић за заменика председника Савета, а за чланове: Златија Миличић, председник СО, затим др Душан Миловановић, директор Дома здравља Осечина, онда Анђелка Павловић, директор Центра за социјални рад „Напредак”, па Зоран Петровић, директор Основне школе „Браћа Недић”, као и Љубиша Алексић, представник Одељења за ванредне ситуације Колубарског округа.

Руководилац Одељења Ваљевског народног музеја у Осечини Светозар Гачић, професор историје, именован је у Општински штаб за ванредне ситуације, а Бранислав Тодорић, професор разредне наставе из Пецке, на предлог скупштинске одборничке групе СПС-ПУПС-ЈС, за заменика члана Општинске изборне комисије уместо Зорана Петровића из Осечине, који је поднео оставку на ту дужност.

Скупштина је овом приликом усвојила извештаје о раду Општинске управе и Јавног комуналног предузећа „Осечина” за 2012. годину. Поред тога, донете су одлуке за прибављање земљишта (прва, за изградњу пута Р 113, а друга, за изградњу насипа и регулацију корита Ловачке реке), као и одлуке о преносу права коришћења (једна се односи на учионицу за Средњу економску школу, а друга на Дом културе у Пецкој).

Scroll To Top