ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: Нови ребаланс буџета
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: Нови ребаланс буџета

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: Нови ребаланс буџета

Издвајање средстава на име учешћа општине у санацији штете од поплава, као и учешћа у реализацији пројекта „Реконструкција и надоградња спортске хале”, главни су разлози за измене и допуне овогодишњег општинског буџета. До тога је дошло и због потребе да се изврши корекција плана осталих расхода и издатака у складу са потребама корисника за променама у одређеним апропријацијама. Тако су сада укупни приходи и примања буџета општине увећани за 4.5 милиона динара, између осталог због увећања текућих наменских трансфери од Републике и то за Сајам шљива (милион динара), пројекте „Вожња која ће променити” (452.300 динара) и „Улога обичаја прела у очувању нематеријалног културног наслеђа осечанског краја” (150.000).

-Расходи који се финансирају из текућих прихода и примања буџета општине, увећани су, као и наведени приходи, за 4,5 милиона динара, али је маса средстава за плате остала је непромењена у укупном износу. Измене осталих врста расхода директних и индиректних корисника извршене су у складу са њиховим предлозима и то, углавном, у оквиру раније опредељене масе средстава за сваког корисника. Значајнија средства додата су на име учешћа општине у санацији штете од поплава, а у вези санације и реконструкције мостова коју финансира држава. За ову намену је додато 5 милиона динара – образложила је Весна Павловића, начелница за буџет на редовној седници локалног парламента, напомињући да су у оквиру Буџетског фонда за комуналну делатност, уређење грађевинског земљишта и путеве увећане апропријације које се односе на принудне наплате, због трошкова по основу тужби грађана за ујед паса луталица, као и по основу обавеза ЗЗ „Осечина” над којом је 2010. године покренут поступак ликвидације, а које се, према важећим законима, преносе на општину.

Умањена су и средства за изградњу обилазнице за 5 милиона динара имајући у виду да надлежно министарство не жели да улази у процедуру јавних набавки за изградњу моста у склопу обилазнице пре него што се уреди корито Јадра. С обзиром да је уређење корита реке Јадар неизводљиво до краја године, износ средстава за изградњу обилазнице умањена су сразмерно учешћу општине у изградњи моста.

Овом Приликом Скупштина је донела Програм обнове објеката јавне намене у општинској надлежности, који се односи на обнову путне инфраструктура и водних објеката за уређење водотока и заштиту од поплава на водама 2. реда, као и на објектима за заштиту од ерозија и бујица. Реч је о објектима који су уништени или оштећени услед дејства поплаве или активирањем клизишта у току маја 2014. године. Процењена потребна финансијска средства за спровођење овог програма износе 426,5 милиона динара. Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја ће определити средства из Фонда солидарности Европске уније за оне објекте који су приоритетни према обиму оштећења и значају за грађане на територији јединице локалне самоуправе, а у складу са висином укупно обезбеђених средстава.

Такође је утврђен и Програм обнове мостова у овој општини, који су настрадали у лањским непогодама, а у надлежности су локалне самоуправе. Потребна финансијска средства за спровођење овог програма износе 48,6 милиона динара. На челу листе приоритета је мост на Комирића – Белотић –Бела црква, затим за насеље Пискавице у Осечини, онда Бастав-Братачић, па мост уз Бадњеве и мост уз Крстиће.

На августовској седници СО одржаној 26.08.2015. године још су одређени лекари за констатовање времена и узрока смрти ван здравствених установа и усвојен извештај о раду Јавног комуналног предузећа Осечина за 2014. годину.

Scroll To Top