ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: Усвајање буџета за наредну годину
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: Усвајање буџета за наредну годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: Усвајање буџета за наредну годину

Двадесета редовна седница Скупштине општине Осечина одржаће се у петак, 25. децембра од 11 часова, а најважнија тачка биће Предлог Одлуке о општинском буџету за 2016. годину.

Пред одборница, осим тога, биће Предлог Одлуке о усвајању Програма развоја спорта и физичке културе на територији наше општине за период од 2015. до 2020. године. Остале тачке које је приликом заказивања овог скуштинског заседања предложила Златија Миличић, председник СО, су: Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута, као и Плана рада за 2016. годину Туристичке организације „Подгорина”, затим предложена решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Осечина, онда на Програм пословањља Јавног комуналног предузећа Осечина за 2016. Годину, као и Предлог Решења о избору заменика правобраниоца Заједничког јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајкова, Љиг, Мионица и Осечина

Локални парламент је редовно заседао и 23. Новембра, када је донет ребаланс буџета за 2015. годину. Главни разлог су: издвајање средстава на име учешћа општине у санацији штете од поплава, као и за реализацију пројекта „Реконструкција и надоградња спортске хале”. Уједно, извршена је корекција плана осталих расхода и издатака у складу са потребама корисника.

– Укупни приходи и примања буџета увећани су за 4,5 милиона динара. Порез на зараде за увећен је 1,5 милиона , а на имовину за милион динара. Приход од продаје добара и услуга или закупа увећан је за 1,4 милиона динара, у складу са прилично високим процентом остварења ових прихода у претходном периоду. Ово се, такође, односи и на приходе општинских органа који су увећани за 460.000 динара – рекла је образлажући измене Весна Павловић, начелник за буџетске послове.

Средства из осталих извора увећана су у укупном износу за 1,5 милиона динара, текући наменски трансфери од Републике за за 1,6 милиона захваљујући наменским трансферима да Сајам шљива пројекат „Вожња која ће променити” и пројекат „Улога обичаја прела у очувању нематеријалног културног наслеђа осечинског краја”.

Расходи који се финансирају из текућих прихода и примања буџета општине, увећани су, као и наведени приходи, за 4,5 динара. Маса средстава за плате остала је непромењена у укупном износу, али је у оквиру ње извршена прерасподела између корисника. Измене осталих врста расхода директних и индиректних корисника извршене су у складу са њиховим предлозима и то, углавном, у оквиру раније опредељене масе средстава за сваког корисника. Значајнија средства додата су на име учешћа општине у санацији штете од поплава, а у вези санације и реконструкције мостова коју финансира држава.За ову намену је додато  пет милиона динара.

Средства за реализацију стручне праксе увећана су за 434.000 динара због већег броја ангажованих лица у односу на раније планирани. За исплату студенстских стипендија умањена су за 970.000 динара у складу са Одлуком о додели стипендија, а  оквиру програма  заштите увећан је износ средстава за проширена права за милион  динара због све већег броја захтева за једнократну помоћ угрожених лица.

У оквиру Буџетског фонда за комуналну делатност, уређење грађевинског земљишта и путеве увећане су принудне  наплата по основу тужби грађана за ујед паса луталица, као и по основу обавеза ЗЗ „Осечина” над којом је 2010. покренута ликвидација. Средства за изградњу обилазнице умањена су за пет милиона јер надлежно министарство не жели да улази у процедуру јавних набавки за изградњу моста у склопу обилазнице пре него што се уреди корито Јадра.

Спортском центру додат је пројекат „Реконструкција и надоградња спортске хале”, али за сада само као учешће општине у његовој реализацији коју ће финансирати држава. Туристичка организација „Подгорина” за Сајам шљива добила је од Републике милион динара, а Дому здравља увећан је износ средстава за реализацију пројекта „Изградња гараже за санитетска возила”. Основној школи „Браћа Недић” додат је „Пројекат зграде за потребе средњег образовања”.

На овој седници утврђене су просечене цена квадратног метра одговарајућих непокретности за обрачун пореза на имовину у следећој години, затим је одлучено да општина приступи „Националној асоцијацији канцеларија за младе”, именовању координатора Канцеларије за заступање интереса у поменутој асоцијацији, а донете су и одлуке о стипендирању студената, комуналним таксама, јавним и некатегорисаним путевима, као и Декларација за општину Осечину без генетски модификованих организама…

Scroll To Top