VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Larvicidno tretiranje komaraca
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Larvicidno tretiranje komaraca

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Larvicidno tretiranje komaraca

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke larvicidno tretiranje komaraca na teritoriji opštine Osečina, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-24/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-24/2018 sa Ciklon 92 d.o.o. Beograd, ulica Preševska br.2, PIB 100228362, matični broj 06766196,

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 325.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 403.000,00 din., bez PDV-a, a najniža ponuđena cena iznosi 325.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana . godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 16.08.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 15.09.2018.godine.

Scroll To Top