VESTI:
Početna / vesti / poplave / IZVEŠTAJ: Šteta procenjena na stotine miliona dinara
IZVEŠTAJ: Šteta procenjena na stotine miliona dinara

IZVEŠTAJ: Šteta procenjena na stotine miliona dinara

Usled velikih padavina od 14. do 16. maja 2014. godine, koje su pogodile opštinu Osečinu, došlo je do izlivanja Jadra i njegovih pritoka: Lovačke, Ostružanjke, Pecke, Tušte i na taj način poplavljeno je oko 70 odsto opštinske teritorije.
Pored plavljanja reka Pecka je i fizički odnela velike površine obradivog zemljišta kao i zasade i useve, koji su se na njima nalazili.
U izveštaju o preliminarnim procenama štete nastale zbog nepogoda, koji je dostavljen Vladi Republike Srbije, navedeno je da ona iznosi 480,22 miliona dinara, ali je sasvim izvesno da to nije i konačna cifra.
Na individualnim stambenim objektima, od kojih je kod 60 poplavljeno prizemlje, šteta je procenjena na 21 milion, a kod 30 pomoćnih objekata, procena iznosi 3 miliona dinara.
– Ukupno je šest objekata uništenih klizištima i iz njih su ljudi iseljeni. Te kuće su za potpunu novu izgradnju. Pored toga, još je najmanje 8 objekata ugroženo klizištima, a spisak nije konačan jer građani svakodnevno prijavljuju pojavu novih – navedeno je u izveštaju.
Velika je šteta i na privrednim dobrima (objektima i opremi). Poplavljeno je 25 privrednih objekata, a ukupna šteta, bez preduzeća „Krušik-Plastika”, procenjeje se na 17 miliona dinara.
Što se tiče „Krušik-Plastike” u restrukturiranju, procenjena materijalna šteta iznosi 42,14 miliona, a nematerijalna -izgubljena dobit po unapred ugovorenim poslovima – 21 milion dinara. Ova kompanija je osigurana od poplava kod osiguranja „Dunav”.
Šteta je pričinjena i na sportskim objektima i to: na mini pič terenu, koji je poplavljen (procena 85 hiljada dinara) i iznad fudbalskog igrališta i svlačionica, gde je za podizanje podzide potrebno 40 miliona dinara.
Visina štete na telekomunikacijama, koje je prijavio „Telekom”, malo je veća od 2 miliona, a šteta na elektromreži nije prijavljena u Osečini.
-Lokalna infrastruktura uništena je ili oštećena na 113 mesta i to u svih 20 mesnih zajednica, odnosno u svim naseljima u opštini. Ukupno je procenjena na 197 miliona dinara, odnosno na putevima 137 i na mostovima iznosi 60 miliona dinara – stoji u dopisu Vladi.
Konačno, na poljoprivrednim dobrima šteta je procenjena na 137 miliona dinara. Na zasejanim poljoprivrednim površinama i pod voćnjacima ona iznosi 76, a na totalno uništenom i fizički nestalom zemljištu od poplava i klizišta još 61 milion dinara.
Sve raspoloživo ljudstvo, mehanizacija i ostali resursi usmereni su na otklanjanje posledica od poplava i pokretanja klizišta. Angažovana su u pomoć i privatna preduzeća. Jedan od najvećih prioriteta – čišćenje kontaminiranih površina, kako javnih tako i privatnih – privodi se kraju. Teška mehanizacija radi na sprečavanju rušenja objekata „napadnutih” klizištima, kao i na uspostavljanju makar minimalne prohodnosti na uništenim putevima.

Scroll To Top