ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ
К О Н К У Р С  ЗА  ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ  2013/2014 ГОДИНУ

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

На основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената и члана 7. и 8. Правилника о додели стипендија, Комисија за доделу стипендија СО Осечина, на седници одржаној дана 13.01. 2014. године, одлучила је да распише

 К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

 Право да конкуришу имају студенти чије је пребивалиште на територији општине Осечина и који испуњавају школски и материјални услов.

Школски услов испуњавају студенти првог степена студија, који су први пут уписали 3. и наредни семeстар у школској 2013/2014. годину и студенти 2. степена студија, уколико нису у радном односу и одмах по завршетку основних студија наставили су студије 2. степена, финансирају се из буџета Републике Србије и из буџета земаља региона у складу са међународним уговором, а у претходној години школовања имају просечну оцену најмање 8,00.

Материјални услов испуњавају студенти чији месечни приход по члану домаћинства у којем живе за период јануар-јун 2013. године не прелази 50 одсто од просечне нето зараде у Републици Србији према званичним подацима Републичког завода за статистику.

Као доказ о испуњености услова уз пријаву студенти достављају:

– уверење високошколске установе да су уписали зимски семестар у школској 2013/2014. години као студенти који се финансирају из буџета Републике Србије и из буџета земаља региона у складу са међународним уговорима, са просечном оценом из претходне године школовања

– потврду о пребивалишту или фотокопију личне карте,

– уверење о приходима по члану домаћинства за период јануар-јун 2013. године,

– за студенте 2. степена студија потврду да нису у радном односу.

Пријаве на конкурс слати на адресу: Комисија за доделу стипендија СО Осечина, ул. Карађорђева 78,14253 Осечина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Напред”.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ

СТИПЕНДИЈА СО ОСЕЧИНА

 

 

На основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената и члана 2. Одлуке о дефицитарним кадровима општине Осечина, Комисија за доделу стипендија СО Осечина, на седници одржаној дана 13.01.2014. године, одлучила је да распише

 К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

 Право да конкуришу имају студенти са пребивалиштем на територији општине Осечина, који су први пут уписали трећи или наредни семестар студија 1. степена у школској 2013/2014 години, као и студенти 2. степена који нису у радном односу , а који су одмах по завршетку основних студија наставили студије 2. степена, под условом да њихова будућа занимања имају дефицитарни карактер. Према Одлуци о дефицитарним кадровима општине Осечина то су:

– лекар стоматолог,

– дипломирани инжењер грађевинарства,

– професор енглеског језика,

– професор математике и

– професор физике.

Као доказ о испуњености услова уз пријаву студенти достављају:

-уверење високошколске установе да су уписали зимски семестар у школској 2013/2014 години као студенти који се финансирају из буџета Републике Србије и из буџета земаља региона у складу са међународним уговорима,

-потврду о пребивалишту или фотокопију личне карте.

-за студенте 2. степена студија потврду да нису у радном односу.

Пријаве на конкурс слати на адресу: Комисија за доделу стипендија СО Осечина, ул. Карађорђева 78,14253 Осечина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Напред”.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ

СТИПЕНДИЈА СО ОСЕЧИНА

Scroll To Top