ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Конкурс за доделу средстава за реализацију краткорочног кредитирања пољопривредне производње преко банака у 2014. години за подручје општине Осечина
Конкурс за доделу средстава за реализацију краткорочног кредитирања пољопривредне производње преко банака у 2014. години за подручје општине Осечина

Конкурс за доделу средстава за реализацију краткорочног кредитирања пољопривредне производње преко банака у 2014. години за подручје општине Осечина

На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), члана 4. Одлуке о буџету општине Осечина за 2014. годину (“Општински службени гласник“, број 11/2013), Програма за доделу средстава за подстицај пољопривредне производње у општини Осечина за 2014. годину број 060-15/2014, од 08.04.2014 године, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 02.06.2014., доноси

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕКО БАНАКА У 2014. ГОДИНИ

за подручје општине Осечина

 

и расписује

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕКО БАНАКА У 2014. ГОДИНИ

за подручје општине Осечина

 

 

  1. Предмет:

 

–          избор корисника средстава за суфинансирање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње преко пословних банака у 2014. години, у сарадњи са локалном самоуправом, у оквиру реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2014. годину, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на подручју општине Осечина.

 

  1. Програм мера:

 

–          унапређење воћарства,

–          унапређење ратарске производње,

–          унапређење производње поврћа,

–          унапређење производње меса и млека,

–          изградња система за наводњавање,

–          набавка опреме за пчеларство и

–          набавка механизације и прикључних машина и опреме.

 

  1. Услови

 

Општи услови:

 

–          кредит може бити одобрен за период од 12 месеци,

–          максимални износ кредита је до 1.000.000, 00 динара за механизацију и до 500.000 динара за остале намене

 

Субвенцинисање камате се врши на следећи начин:

 

1)      камате висине до 15% на годишњем нивоу суфинансирају се у износу од 99% укупног годишњег износа

2)      камате висине од 15,1 % до 20,0% на годишњем нивоу суфинансирају се у износу од 90% укупног годишњег износа

3)      камате висине од 20,1% и више на годишњем нивоу суфинансирају се у износу од 80% укупног годишњег износа.

 

Посебни услови:

 

Право коришћења средстава по овом Програму имају физичка лица са подручја општине Осечина која се баве пољопривредном производњом и испуњавају следеће услове:

 

–          да је корисник средстава уписан у 2014. години као носилац или члан газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју општине Осечина,

–          да нема дуговања према локалној самоуправи општине Осечина.

 

 

  1. Потребна и обавезна документација уз пријаву

 

Образац пријаве може се преузети у згради Општинске управе општине Осечина, Карађорђева

114, Служба за пољопривреду, у времену од 800 до 1500 часова радним даном.

Уз пријаву се прилаже следеће:

–          фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2014. години,

–          фотокопија личне карте подносиоца пријаве,

–          фотокопија картице наменског рачуна пословне банке,

–          фотокопија поседовног листа.

 

05. Корисници могу поступити по конкурсу од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Осечина и на веб страници општине www.osecina.com.

 

Корисници могу подносити пријаве са потребном документацијом до 20.06.2014. године.

 

Корисници који испуњавају услове и критеријуме за доделу средстава по овом Програму, након добијене сагласности од локалне самоуправе, биће упућени на даљу процедуру код пословне банке.

Подстицајана средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног газдинства.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Број:   060-19/2014                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

                                                                                             Ненад Стевановић, с.р.

У Осечини, 02.06.2014

     

Scroll To Top