ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево, набавка на коју се закон не примењује, услуге, број ЈН 404-16/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци :

  • број 404-16/2019 са понуђачем СЗР ”Фер партнер” Осечина, улица Цара Душана бр.32, ПИБ 104776980, матични број 60494592
  • уговорена вредност јавне набавке износи : 600,00 динара без ПДВ-а, односно 271.920,00 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 292.000,00 динара, а најнижа износи 226.600,00 динара.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 26.03.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен дана 01.04.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје радова.

Scroll To Top