ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / З А П И С Н И К: Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма удружења на територији општине Осечина у 2019. години

З А П И С Н И К: Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма удружења на територији општине Осечина у 2019. години

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15), Одлуке о буџету општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 10/2018) и Правилника о начину финансирања активности удружења на територији општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 11/2018), Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма удружења на територији општине Осечина у 2019. години, одржала је дана 02.04.2019. године седницу на којој је усвојила

З А П И С Н И К

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма удружења на територији општине Осечина у 2019. години

 

Комисија у саставу:

Миодраг Станишић, председник;

Снежана Милошевић, члан;

Милан Урошевић, члан;

Владимир Радивојевић, члан;

Раде Манојловић, члан.

 

Дневни ред:

  • Отварање пријава пристиглих на јавни конкурс за финансирање програма удружења;
  • Разматрање пројеката, оцењивање и расподела средстава;
  • Разно.

 

  • Комисија је утврдила да су све пријаве на јавни конкурс послате благовремено, да испуњавају услове јавног конкурса и да се све пријаве могу узети у разматрање.

Из области здравствене заштите није стигла ниједна пријава тако да ће средства која су опредељена за ту област остати нераспоређена.

  • На основу разматрања пристиглих пријава на јавни конкурс Комисија је донела следећу одлуку:

 

Предлог Комисије:

Назив удружења Област Тражени износ Расположива средства Предлог Комисије
/ Здравствена заштита / 50.000,00 /
Добровољно ватрогасно друштво „Осечина“ Заштита животне средине 108.600,00 400.000,00 79.200,00
Удружење „Свет око нас“ Заштита животне средине 95.000,00 60.000,00
Ловачко удружење „Миленко Павловић Пилот“ Заштита животне средине 300.060,00 160.800,00
Удружење „Путеви Сокола“ Заштита животне средине 211.450,00 90.000,00
Удружење СРБ 777 – Ново Ваљево Заштита животне средине 20.000,00 10.000,00
УКУПНО 735.110,00 400.000,00
Удружење „Креативна Подгорина“ Пољопривреда 144.000,00 200.000,00 68.700,00
Удружење пчелара „Петар Враголић“ Пецка Пољопривреда 60.000,00 41.300,00
Удружење пчелара „Пера Јовановић Комирићанац“ Осечина Пољопривреда 182.800,00 90.000,00
УКУПНО 386.800,00 200.000,00
Црквена општина Осечина Цркве и верске заједнице 500.000,00 500.000,00 450.000,00
Одбор за веронауку Епархија Ваљевска Цркве и верске заједнице 50.000,00 50.000,00
УКУПНО 550.000,00 500.000,00
Удружење бораца Гвоздени Пук општине Осечина Социјална заштита 120.000,00 120.000,00 40.000,00
Удружење пензионера општине Осечина Социјална заштита 120.000,00 80.000,00
УКУПНО 240.000,00 120.000,00
У     К     У     П     Н     О 1.911.910,00 1.270.000,00 1.220.000,00

Удружењу пчелара „Пера Јовановић – Комирићанац“ из Осечине, одобравају се средства за куповину препарата/лекова за пчеле и посете манифестацијама.

Удружењу „Креативна Подгорина“ из села Драгијевица, одобравају се средства за постављање пластеника и куповину пластичног бурета.

Удружењу бораца Гвоздени Пук општине Осечина, одобравају се средства за репарацију споменика и спомен плоча, као и за учешће на меморијалним скуповима.

Удружењу „Свет око нас“ из Осечине, одобравају се средства за набавку  цвећа, земље за сађење, хранилица и хране за птице, као и за трошкове превоза.

Добровољно ватрогасном друштву „Осечина“, одобравају се средства за набавку опреме Напртњача 25л  „Ермак 25“.

Удружењу СРБ 777 – Ново Ваљево из Ваљева, одобравају се средства за трошкове превоза на стручне скупове и трошкове превоза судијских комисија.

  • Није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Напомена:

  • Учесници конкурса имају право приговора Општинском већу општине Осечина у року од 15 дана од дана објављивања (08.04.2019.) овог Записника на званичној интернет презентацији општине Осечина (osecina.com).

Миодраг Станишић                          _________________________________________

Снежана Милошевић                        _________________________________________

Милан Урошевић                              _________________________________________

Владимир Радивојевић                     _________________________________________

Раде Манојловић                               _________________________________________

у прилогу NVO_Zapisnik komisije_2019

Scroll To Top