ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака из општег речника јавне набавке: 34928470-сигнализација, број ЈН 404-14/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-14/2019 са СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063.

Уговорена вредност јавне набавке износи 456.060,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена у износи 570.160,00 динара, а најнижа износи 456.060,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 14.03.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 27.03.2019. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

Scroll To Top