ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:  90731100-управљање квалитетом ваздуха,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

број 404-30/ 2019 са понуђачем Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543, ПИБ 101899368

Процењена вредност јавне набавке износи  340.000,00  дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 330.100,00 дин.без ПДВ-а а најнижа понуђена цена 330.100,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 27.06.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 09.07.2019. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

Scroll To Top