VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:09100000-goriva  JN 404-13/2020 naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-13/2020 sa NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi  1. 054.458,33 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

Red.br.ponuđačCena-

pondera

Br.benz.stanica na terit.RS -ponderaUkupno

pondera

1.NIS a.d. Novi Sad7030100

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 03.03.2020. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 16.03.2020. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2020.godine.

Scroll To Top