ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке набавка брзинског дисплеја
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору:  Набавке набавка брзинског дисплеја

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке набавка брзинског дисплеја

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра, набавка на коју се закон не примењује, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци: број 404-20/2020 са понуђачем СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154.
Процењена вредност јавне набавке износи 250.000,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.
Највиша понуђена цена 285.700,00 дин.без ПДВ-а а најнижа понуђена цена 248.300,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 22.05.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 29.05.2020 године.

Уговор је закључен до 30.06.2020.

Scroll To Top