VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928470-signalizacija, broj JN 404-14/2019, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-14/2019 sa SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 456.060,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena u iznosi 570.160,00 dinara, a najniža iznosi 456.060,00 dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 14.03.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 27.03.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2019.godine.

Scroll To Top