VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,   broj JN 404-28/2019,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-28/2019 sa ”Drina projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB108226372

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 114.187,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 105.623,00  dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 102.197,11 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 20.06.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 27.06.2019. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje predmetnih radova .

 

 

Scroll To Top