ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја, број ЈН 404-13/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-13/2019 са Ауто сигнал д.о.о. Ваљево, Владике Николаја бр.50, матични број 07635877, ПИБ 101901719
Уговорена вредност јавне набавке износи 250.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.
Највиша понуђена цена износи 250.000,00 динара, а најнижа износи 250.000,00 динара,
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 15.03.2019. године.
Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 22.03.2019. године.
Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

Scroll To Top