ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОРЕ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – РЕАЛИЗАТОРЕ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОРЕ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – РЕАЛИЗАТОРЕ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОРЕ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – РЕАЛИЗАТОРЕ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

На основу Одлуке Управног одбора од 21.03.2019. године, Спортски савез Осечина расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности

⦁ Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и физичког васпитања ради реализовања ваннаставних спортских активности са децом предшколског узраста, током месеца априла и маја 2019. године.

⦁ Укупан број часова је 16, с тим што би се 8 часова одржало у МЗ Горње Црниљево, а 8 часова у МЗ Остружањ.

⦁ Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу, у канцеларији Спортског савеза Осечина, која се налази на адреси ул. Карађорђева бр. 78, 14253 Осечина, канцеларија број 10.

⦁ Уз пријаву на Јавни конкурс учесник истог подноси:
а) оверену фотокопију дипломе,
б) биографију.

⦁ Образац пријаве на Јавни конкурс може се преузети на званичној интернет страници општине Осечина (www.osecina.com) или лично у канцеларији Спортског савеза Осечина, ул. Карађорђева бр. 78, 14 253 Осечина, канцеларија број 10. Наведени образац мора бити попуњен читко, електронски, ћириличним писмом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране. Сва питања можете упутити на следећу e-mail адресу: sportskisavezosecina@gmail.com.

⦁ Поступак, оцену и одлуку о избору лица за реализовање овог програма спроводи Управни одбор Спортског савеза Осечина.

⦁ Конкурсну документацију поднети у року од 8 дана од дана објављивања (22.03.2019.) на званичној интернет страници општине Осечина.

Спортски савез Осечина
Председник,

Владимир Радивојевић

 

Prijava na JK_SSO

SSO JK za 2019.

Scroll To Top