ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПРОГРАМ СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ
ПРОГРАМ СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ

ПРОГРАМ СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 70. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13) а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Осечина бр. 060-18/2015


ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

  • до 12 месеци за приправнике са 180 или 240 ЕСПБ бодова

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Осечина www.osecina.com   огласној табли Општинске управе Осечина и огласној табли Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе општина Осечина:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од: 14 000,00 динара за лица са 180 или 240 ЕСПБ бодова
  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
  2. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита до висине једномесечне новчане помоћи.

zahtev za stručnu praksu

JAVNI POZIV-STRUČNA PRAKSA 2015

Scroll To Top