ВЕСТИ:
Почетна / вести / инфраструктура / Улице у новом руху
Улице у новом руху

Улице у новом руху

Један од приоритетних задатака руководства Општине Осечина са председником Драганом Алексићем јесте побољшање и уређење путне мреже на подручју читаве Подгорине. Једна од главних саобраћајница у Осечини, улица – Болничка је комплетно урађена као приоритетна и једна од најфреквентнијих.

У Болничкој улици је урађена комплетна инфраструктура и подземна и надземна тако да је та улица тренутно у примереном и правом стању. У њој се последњих деценија није радила никаква инфрастуктура тако да је овом потпуном реконструкцијом коначно решена. У самој улици су сконцентрисане две мање и четири велике стамбене зграде, затим Дом здравља и Обданиште тако да је једна од фреквентнијих улица у Општини. Укупна вредност радва је око 12 милиона.

Тренутно су отворени радови на делу улице Кнеза Милоша у дужини око три стотине метара и ту ће Општина имати веће учешће са око 5,8 милиона, док ће Министарство ове радове подржати издвајањем 3,5 милиона. У овом делу је већ урађена канализациона и водоводна мрежа док се тренутно ради кишна канализација као и тротоари. Извођач је фирма „Стобекс“ из Лознице. Ово је била једина улица у ужем центру Осечине која није асфаслтирана и сада ће бити решена њена инфраструктура.

На територији саме Осечине постоје неуређени сокаци који и нису завршени због нерешених имовинско правних односа и приватног власништва земљишта. Марковић Величко као координатор радова наводи да се ради на томе да власници пристану на одрицање од парцеле како би се те улице нашле у неком плану за радове. Као једну од занимљивости са терена Марковић препричава да су имали и случајеве да власници желе да се по њима назове улица уколико би се одрекли парцеле.

Најзначајнија инвестиција коју финансира држава јесте градња регионалног пута од Осечине до Пецке, а у склопу тога значајно за саму варошицу је изградња пута кроз део насеља познатији као Остружањски пут. Општина је у овим радовима узела учешће јер је финансирала израду пројектне документације са око шест милиона тако да ће се решити велики број корисника који гравитирају ка четири велика села која повезује овај путни правац. Мештани на овом путном правцу се интензивно баве пољопривредном производњом, а има и приватних фирми које се ту налазе. Осим тротоара биће урађен одвод за воду и кишна канализација која је била проблем, јер при свакој већој киши долазило је до плављења насеља.

Приоритет при асфалтирању је према јединственом ставу јасног критеријума, а то је да по броју младих који су остали на селу, а такође и по броју деце која иду у шкле, те улице долазе међу приоритетне, јер и Општина финансира превоз деце па треба заокружити читаве потребе.

Марковић Величко као координатор наводи да је ове године фондом из Путева Србије планирано асфалтирање 6 километара пута и верује да би доста људи учествовало у суфинансирању те изградње само када би се нашао добар модел. Од 2004. до 2007. годиен урађено је доста пројеката, негде око 170 км пројеката за асфалтирање локалних путева по селима јер да би се сваки пут урадио мора постојати пројекат и то је пут да се конкурише за средства.

Scroll To Top