ВЕСТИ:
Почетна / вести / Новчана помоћ и седишта за новорођену децу
Новчана помоћ и седишта за новорођену децу

Новчана помоћ и седишта за новорођену децу

Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2018-ој години, тачније за захтеве поднете у периоду од 01.01.2018 године, закључно са 30.06.2018 године

И ове године одобрена су и исплаћена средства родитељима као једнократна новчана помоћ за новорођену децу у 2018-ој. години на територији општине Осечина у износу од 50%(прворођено и другорођено дете) и 100%(трећерођено и свако наредно дете) просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем званично објављеном податку у односу на дан исплате.

У 2018-ој години,тачније у периоду од 01.01.2018 године,закључно са 30.06.2018 године, поднето је укупно 30 захтева за остваривање права на новчану помоћ за новорођену децу у наведеној години. За све поднете захтеве,урађена су решења и достављена подносиоцима. Свим подносиоцима на основу по решењу признатих права, одобрена и исплаћена су новчана средства дана 27.07.2018 год. у износу од 932.900,00 динара (износи су били за прво и друго дете по 24.550,00 дин. (22-оје деце), док су за треће и свако наредно дете износи били по 49.100,00 дин.(8-оро деце).

Такође, на свечаностима уз доделу новчаних помоћи родитељима,поново су додељена и седишта за бебе.

Подсећања ради,следећа додела новчаних помоћи и седишта за бебе, за захтеве поднете у периоду од 01.07.2018 године закључно са 31.12.2018 године, је у јануару 2019 године.

 

  У Осечини, дана                                           Саветник

  27.07.2018 године.                                                                       Дарко Грујичић

 

Уз новчану помоћ Општина Осечина је доделила и ауто седишта за новорођену децу, преко Фонда за јавни ред и безбедност саобраћаја Општине Осечина.

Scroll To Top