ВЕСТИ:
Почетна / вести / поплаве / ИЗВЕШТАЈ: Штета процењена на стотине милиона динара
ИЗВЕШТАЈ: Штета процењена на стотине милиона динара

ИЗВЕШТАЈ: Штета процењена на стотине милиона динара

Услед великих падавина од 14. до 16. маја 2014. године, које су погодиле општину Осечину, дошло је до изливања Јадра и његових притока: Ловачке, Остружањке, Пецке, Туште и на тај начин поплављено је око 70 одсто општинске територије.
Поред плављања река Пецка је и физички однела велике површине обрадивог земљишта као и засаде и усеве, који су се на њима налазили.
У извештају о прелиминарним проценама штете настале због непогода, који је достављен Влади Републике Србије, наведено је да она износи 480,22 милиона динара, али је сасвим извесно да то није и коначна цифра.
На индивидуалним стамбеним објектима, од којих је код 60 поплављено приземље, штета је процењена на 21 милион, а код 30 помоћних објеката, процена износи 3 милиона динара.
– Укупно је шест објеката уништених клизиштима и из њих су људи исељени. Те куће су за потпуну нову изградњу. Поред тога, још је најмање 8 објеката угрожено клизиштима, а списак није коначан јер грађани свакодневно пријављују појаву нових – наведено је у извештају.
Велика је штета и на привредним добрима (објектима и опреми). Поплављено је 25 привредних објеката, а укупна штета, без предузећа „Крушик-Пластика”, процењеје се на 17 милиона динара.
Што се тиче „Крушик-Пластике” у реструктурирању, процењена материјална штета износи 42,14 милиона, а нематеријална -изгубљена добит по унапред уговореним пословима – 21 милион динара. Ова компанија је осигурана од поплава код осигурања „Дунав”.
Штета је причињена и на спортским објектима и то: на мини пич терену, који је поплављен (процена 85 хиљада динара) и изнад фудбалског игралишта и свлачионица, где је за подизање подзиде потребно 40 милиона динара.
Висина штете на телекомуникацијама, које је пријавио „Телеком”, мало је већа од 2 милиона, а штета на електромрежи није пријављена у Осечини.
-Локална инфраструктура уништена је или оштећена на 113 места и то у свих 20 месних заједница, односно у свим насељима у општини. Укупно је процењена на 197 милиона динара, односно на путевима 137 и на мостовима износи 60 милиона динара – стоји у допису Влади.
Коначно, на пољопривредним добрима штета је процењена на 137 милиона динара. На засејаним пољопривредним површинама и под воћњацима она износи 76, а на тотално уништеном и физички несталом земљишту од поплава и клизишта још 61 милион динара.
Све расположиво људство, механизација и остали ресурси усмерени су на отклањање последица од поплава и покретања клизишта. Ангажована су у помоћ и приватна предузећа. Један од највећих приоритета – чишћење контаминираних површина, како јавних тако и приватних – приводи се крају. Тешка механизација ради на спречавању рушења објеката „нападнутих” клизиштима, као и на успостављању макар минималне проходности на уништеним путевима.

Scroll To Top