ВЕСТИ:
Почетна / вести / поплаве / САНАЦИЈА ШТЕТА: По програму и приоритетима
САНАЦИЈА ШТЕТА: По програму и приоритетима

САНАЦИЈА ШТЕТА: По програму и приоритетима

РАДНА ГРУПА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА: По програму и приоритетима

Посебна радна група локалне самоуправе, коју предводи Милан Симић, заменик председника Општине, иницирала је утврђивање Програма санације штета од елементарних непогода које су овог пролећа задесиле већи део општинске територије. За израду и доношење Програма задужени су Општинска управа и Општинско веће, а он подразумева и дефинисање приоритета.
За сада је извесно да ће први задатак бити нормализација живота, на чему се већ увелико ради. Затим, ублажавање и евентуално надокнађивање пре свега директних штета, а ако буде могућности и индиректних. На крају, уследиће предузимање трајнијих мера заштите од евентуалних будућих непогода. Извесно је да ће највећи део обавеза око подизања нових уместо порушених или драстично оштећених кућа које више нису за становање преузети држава, Најважније саобраћајнице и мостове, укључујући и локалне путеве, оспособљаваће Јавно предузеће „Путеви Србије”. Општини остаје да се максимално ангажује око санације некатегорисаних, засеочких путева, који су оштећени или је на њима саобраћај отежан, односно у прекиду.
Овог пута Програмом ће бити обухваћени и сви овдашњи водотоци, већи су у надлежности „Србија вода”, а мањи брига локалне заједнице. Такође, и пољопривредно земљиште које се налази поред њих, а које је до сада често било на мети бујица. На основу овог документа изводиће се радови и тражити средства прво за санацију и стављање у функцију, а затим за заштиту од евентуалних будућих сличних налета стихије.

Фотографија: ПО ПРОГРАМУ И ПРИОРИТЕТИМА: Општински радни тим Осечине

Scroll To Top