ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2017-ој години
Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2017-ој години

Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2017-ој години

И ове године одобрена су и исплаћена средства родитељима као једнократна новчана помоћ  за новорођену децу у 2017-ој. години на територији општине Осечина у износу од 50% (прворођено и другорођено дете) и 100% (трећерођено и свако наредно дете) просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем званично објављеном податку у односу на дан исплате.

У 2017-ој години поднето је укупно 69 захтева за остваривање права на новчану помоћ за новорођену децу у наведеној години. За све поднете захтеве, урађена су решења и достављена подносиоцима. За 33 захтева(поднети од 01.01.2017 до 30.06.2017 год.) за која су донета позитивна решења о признавању права на једнократну новчану помоћ,одобрена и исплаћена су новчана средства дана 24.07.2017 год. у износу од 987.000,00 динара(износи су били за прво и друго дете по 23.500,00 дин.(24-оро деце),док су за треће и свако наредно дете износи били по 47.000,00 дин.(9-оро деце). За преосталих 36 захтева(поднетих од 01.07.2017 до 31.12.2017 год.) донета су решења на основу којих је признато право на новчану помоћ, за која су одобрена и исплаћена новчана средства дана 26.01.2018 године у износу од 973.750,00 динара (износи су били за прво и друго дете по 23.750,00 дин.(31 дете), док су за треће и свако наредно дете износи били по 47.500,00 дин. (5-оро деце). Укупан износ одобрених и исплаћених новчаних средстава за новорођену децу у 2017-ој години износи 1.960.750,00 динара.

 

Општина Осечина је и овај пут издвојила средства преко Фонда за јавни ред и безбедност саобраћаја Општине Осечина, за куповину аутоседишта за новорођену децу и доделила родитељима уз новчану помоћ.

Scroll To Top