VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bezpovratne finansijske pomoći u 2014. godini
Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bezpovratne finansijske pomoći u 2014. godini

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bezpovratne finansijske pomoći u 2014. godini

U okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.
Bespovratna sredstva će se odobravati za:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda;
• izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronsku prezentaciju preduzeća i
• edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.
Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine;
• da su u decembru 2013. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.
Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za jednu od navedenih aktivnosti.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 7.000.000,00 dinara.
Rok za podnošenje prijava je 11. jul 2014. godine.
Detaljnije: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-zhenskom-preduzetnishtvu-kroz-dodelu-bespovratne-finansijske-pomoci-u-2014.-godini#sthash.KPIveAfV.dpuf
Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 011/2060-843 i 011/2060-870 ili posredstvom Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica,Jovana Cvijića 20,tel. 015 876 096, office@rrappr.rs

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji: Regionalna razvojne agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica,Jovana Cvijića 20,tel. 015 876 096, office@rrappr.rs

Scroll To Top