ВЕСТИ:
Почетна / вести / инфраструктура / ЛОКАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (3): Штете у Лопатњу, Туђину, Селу Осечини, Плушцу, Пецкој и Скадру
ЛОКАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (3): Штете у Лопатњу, Туђину, Селу Осечини, Плушцу, Пецкој и Скадру

ЛОКАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (3): Штете у Лопатњу, Туђину, Селу Осечини, Плушцу, Пецкој и Скадру

У Осечини је поплављено или клизиштима угрожено преко 200 кућа. У 60 стамбених и 30 помоћних објеката, према поднетим пријавама грађана и налазима општинских комисија, улили су се вода муљ или влажна земља. Од непогода нису били поштеђени ни пословни простори – штету су претрпели „Крушик-Пластика” и још 25 привредних субјеката, међу којима су и спортски терени. Нису били поштеђени ни многи други инфраструктурни објекти у седишту општине, почев од моста на Јадру ка насељу у Пискавицама па до путева и улица.
Непогоде су причиниле велику штету и у свих осталих 19 месних заједница. Општинске комисије евидентирале су и Владу Републике Србије известиили и о бројним насталим проблемима на локалној инфраструктури.

ЛОПАТАЊ: Клизиште на асфалтном путу за Јанчићима, затим у засеоку Јанчићи и на путу у Јанчићима; у засеоку Срећковићи-Митрићи одрон на путу и вода однела пут, а у засеоку Срећковићи потонуо сокак Митрићи у дужини од 20 метара и четири метра дубине, а потребно је отворити рампу за њиве; Поток који излази на пут код Љубине воденице прети да оштети асфалт; Пут до Радосављевића њива није проходан; у Малом Јајцу мештанин даје њиву за пут и спреман је да и сам учествује; пут што иде уз реку – са једне и друге стране клизиште, требало би исправити реку; У засеоку Брус клизиште затрпало пут, не може да се приђе њиви; непрохопдан пут од сушаре према Драгијевици преко Бојчице;
ТУЂИН: Непродно у засеоку Гавриловићи; такође код куће Љубисава Вујичића, због клизишта одсечено 20 кућа; На главном сеоском путу Задруга – Вујичића мала једно клизиште није активно, а два јесу ; Клизиште и на локалном путу; Одрон на путу – велики бедем се обрушио на пут од Економије ка Великом белегу; Бедем се осу на пут и затворио га на два места у засеоку Горњи Јанковићи; у засеоку Томићи клизиште однело пут, не може да се приђе њивама; Економија – Пут до њива, одрон, клизиште на 10 метара испод штала; клизиште повукло једну кућу и окућницу, мештани исељени; слични проблеми и на путу за Вуковиће.
ОСЕЧИНА СЕЛО: Одрон код чесме у Марићима, затим у Јовићима на три места, у Бабићима у правцу од Путаре не може да се пређе колима; Клизиште на правцу Огледало – Жути пут, Степановића брдо – Њиве, онда на путу од сушаре у дужини од 500 метара, на Остењачком путу, где је шест кућа одсечено, на путу Гвоздени мост – Предолине на прва два километра има 10 одрона; у Лукића мали клизиште на путу;
ПЛУЖАЦ: У засеоку Павићи због клизишта непроходан пут, 4 куће одсечене; у Пољанама Тушта однела пут; Брзачански сокак – активирало се клизиште; Засут пут до куће од главног пута школа – Тојина колиба – кућа код манастира; Пут за Живорада Марковића од пута за Алексиће до уласка у двориште потонуо у дужини од 25 метара;
ПЕЦКА: На путу за Драгодол вода поткопала мост, могуће рушење; Клизиште код куће Ристе Манојловића на путу Пецка – Драгодол – Ива; Потребно је уклонити брдо које се свалило у реку Мрчаницу; клизиште на 20 метара од куће затрпало пут до објеката;
СКАДАР: Слетео пут испод куће, опасност по објекте; Одрон на путу Прослоп-Планина; Клизиште пресекло пут у засеоку; Клизиште Костића фарма – Ђермановићи; затим Скадарска црква – засеок Ивковићи, Гробови Поповића – Скадарска црква, Пецка – Ђокићи, Саватићи – Саватића воденица, Ђермановићи – Драгодол; од Прослопа ка Царини иза Радосављевића; на путу за Прослоп вода однела стабуље; оштећени путеви и куће..

Scroll To Top