VESTI:
Početna / javne rasprave / Odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu
Odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu

Odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu

OBAVEŠTENJE

o prijemu Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno komunalne poslove na osnovu člana 10. stav 1. i 3. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu.

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno komunalne poslove obaveštava zainteresovanu javnost, organe i organizacije da je nosilac projekta „Podgorina Frucht” d.o.o., ul. Pere Jovanovića Komirićanca br.27, Osečina podnela ovom Odeljenju Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekat Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu, broj 501-4/2015 od 22.04.2015. godine, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli br.4497, KO Osečina, na teritoriji opštine Osečina, a u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09)  i Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/05).

Pozivaju se zainteresovana javnost, organi i organizacije da izvrše uvid u sadržinu podnetog Zahteva u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Odeljenja za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno komunalne poslove, ul. Karađorđeva br. 114, sprat 2, kancelarija 128, svakog radnog dana od 8-12 časova.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od 10 dana od dana prijema Obaveštenja, mogu dostaviti ovom Odeljenju svoje mišljenje o podnetom Zahtevu.

Scroll To Top