VESTI:
Početna / vesti / infrastruktura / LOKALNA INFRASTRUKTURA (3): Štete u Lopatnju, Tuđinu, Selu Osečini, Plušcu, Peckoj i Skadru
LOKALNA INFRASTRUKTURA (3): Štete u Lopatnju, Tuđinu, Selu Osečini, Plušcu, Peckoj i Skadru

LOKALNA INFRASTRUKTURA (3): Štete u Lopatnju, Tuđinu, Selu Osečini, Plušcu, Peckoj i Skadru

U Osečini je poplavljeno ili klizištima ugroženo preko 200 kuća. U 60 stambenih i 30 pomoćnih objekata, prema podnetim prijavama građana i nalazima opštinskih komisija, ulili su se voda mulj ili vlažna zemlja. Od nepogoda nisu bili pošteđeni ni poslovni prostori – štetu su pretrpeli „Krušik-Plastika” i još 25 privrednih subjekata, među kojima su i sportski tereni. Nisu bili pošteđeni ni mnogi drugi infrastrukturni objekti u sedištu opštine, počev od mosta na Jadru ka naselju u Piskavicama pa do puteva i ulica.
Nepogode su pričinile veliku štetu i u svih ostalih 19 mesnih zajednica. Opštinske komisije evidentirale su i Vladu Republike Srbije izvestiili i o brojnim nastalim problemima na lokalnoj infrastrukturi.

LOPATANJ: Klizište na asfaltnom putu za Jančićima, zatim u zaseoku Jančići i na putu u Jančićima; u zaseoku Srećkovići-Mitrići odron na putu i voda odnela put, a u zaseoku Srećkovići potonuo sokak Mitrići u dužini od 20 metara i četiri metra dubine, a potrebno je otvoriti rampu za njive; Potok koji izlazi na put kod Ljubine vodenice preti da ošteti asfalt; Put do Radosavljevića njiva nije prohodan; u Malom Jajcu meštanin daje njivu za put i spreman je da i sam učestvuje; put što ide uz reku – sa jedne i druge strane klizište, trebalo bi ispraviti reku; U zaseoku Brus klizište zatrpalo put, ne može da se priđe njivi; neprohopdan put od sušare prema Dragijevici preko Bojčice;
TUĐIN: Neprodno u zaseoku Gavrilovići; takođe kod kuće Ljubisava Vujičića, zbog klizišta odsečeno 20 kuća; Na glavnom seoskom putu Zadruga – Vujičića mala jedno klizište nije aktivno, a dva jesu ; Klizište i na lokalnom putu; Odron na putu – veliki bedem se obrušio na put od Ekonomije ka Velikom belegu; Bedem se osu na put i zatvorio ga na dva mesta u zaseoku Gornji Jankovići; u zaseoku Tomići klizište odnelo put, ne može da se priđe njivama; Ekonomija – Put do njiva, odron, klizište na 10 metara ispod štala; klizište povuklo jednu kuću i okućnicu, meštani iseljeni; slični problemi i na putu za Vukoviće.
OSEČINA SELO: Odron kod česme u Marićima, zatim u Jovićima na tri mesta, u Babićima u pravcu od Putare ne može da se pređe kolima; Klizište na pravcu Ogledalo – Žuti put, Stepanovića brdo – Njive, onda na putu od sušare u dužini od 500 metara, na Ostenjačkom putu, gde je šest kuća odsečeno, na putu Gvozdeni most – Predoline na prva dva kilometra ima 10 odrona; u Lukića mali klizište na putu;
PLUŽAC: U zaseoku Pavići zbog klizišta neprohodan put, 4 kuće odsečene; u Poljanama Tušta odnela put; Brzačanski sokak – aktiviralo se klizište; Zasut put do kuće od glavnog puta škola – Tojina koliba – kuća kod manastira; Put za Živorada Markovića od puta za Aleksiće do ulaska u dvorište potonuo u dužini od 25 metara;
PECKA: Na putu za Dragodol voda potkopala most, moguće rušenje; Klizište kod kuće Riste Manojlovića na putu Pecka – Dragodol – Iva; Potrebno je ukloniti brdo koje se svalilo u reku Mrčanicu; klizište na 20 metara od kuće zatrpalo put do objekata;
SKADAR: Sleteo put ispod kuće, opasnost po objekte; Odron na putu Proslop-Planina; Klizište preseklo put u zaseoku; Klizište Kostića farma – Đermanovići; zatim Skadarska crkva – zaseok Ivkovići, Grobovi Popovića – Skadarska crkva, Pecka – Đokići, Savatići – Savatića vodenica, Đermanovići – Dragodol; od Proslopa ka Carini iza Radosavljevića; na putu za Proslop voda odnela stabulje; oštećeni putevi i kuće..

Scroll To Top