VESTI:
Početna / vesti / skupština / Predlog rebalansa budžeta opštine za 2013. godinu
Predlog rebalansa budžeta opštine za 2013. godinu

Predlog rebalansa budžeta opštine za 2013. godinu

Odeljenje za budžet, privredu i javne službe Opštinske uprave Osečina, kao izvršni organ lokalne vlasti, u skladu sa odrebama Zakona o budžetskom sistemu, pripremilo je, a Opštinsko veće predložilo Skupštini opštine da usvoji rebalans opštinskog budžeta za 2013. godinu. Izmene se vrše radi usklađivanja ukupnog obima budžetskih rashoda sa procenom ostvarenja ukupnih prihoda i radi potrebe za promenama u određenim aproprijacijama, koje su nastale kod pojedinih budžetskih korisnika.

Naime, kako je u proteklom delu godine uočeno da se prihodi i primanja budžeta opštine ostvaruju u nešto manjem procentu u odnosu na plan za ovu godinu, javila se potreba za smanjenjem planiranih prihoda i primanja na jednoj, odnosno rashoda i izdataka na drugoj strani. Stoga je predloženo smanjenje prihoda i ukupnih raskoda za oko 25 miliona dinara, tako da bi jedan i drugi deo budžeta iznosili po 410,5 miliona – kaže Vesna Pavlović, načelnik Odeljenja.

 

Scroll To Top