ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 48)

Архива из : јавне набавке и огласи

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број _10/2016_) ... Read More »

Uputstvo za pripremu budžeta opštine za 2022.

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budzeta Obrasci_za_programski_budzet_2023-predefinisani Pregled izmena Aneksa 5 Uputstva za izradu programskog budzeta Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave Uputstvo 2023 Uputstvo za izradu programskog budzeta Uputstvo za pripremu budžeta opštine za 2021. Uputstvo za izradu programskog budzeta ... Read More »

Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина за период 2018-2023 година

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина  за период 2018-2023 година – набавка на коју ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини -радови, ... Read More »

СПОРТСКИ САВЕЗ ОСЕЧИНА: Подношење годишњих програма за 2018. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-2-9/2017 Датум: 31.10.2017.године На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општинско веће“ бр. 060-47-1/2017), Спортски савез Осечина расписује ... Read More »

Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-28/2017 Број одлуке: 404-28/2017 Датум:27.10.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

Јавна набавка СЦ Осечина

НАРУЧИЛАЦ: Спортски центар Осечина Број одлуке:74/2017 Датум: 23.10.2017. године Осечина   На основу члана 39.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), директор Спортског центра Осечина доноси   ОДЛУКУ о спровођењу набавке на које се закон не примењује   ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку: ... Read More »

Jавнa набавкa мале вредности је хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-30/2017, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је хватање, уклањање паса са ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 37 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Локалног акционог запошљавања за 2017 годину и  члана 6. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број 10/2016), Општинско ... Read More »

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕГРЕСА ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број _10/2016_) ... Read More »

Scroll To Top