ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 47)

Архива из : јавне набавке и огласи

Мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-36/2017 Број одлуке: 404-36/2017 Датум: 15.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за ... Read More »

Ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-35/2017 Број одлуке: 404-35/2017 Датум: 15.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЛД Безбедност ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ: Расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2017

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016), Општинска управа Осечина упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. ... Read More »

СЦ Осечина: Јавна набавка видео надзор

школа математике

НАРУЧИЛАЦ: Спортски центар Осечина Број одлуке:90/2017 Датум: 08.12.2017. године Осечина   На основу члана 39.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), директор Спортског центра Осечина доноси   ОДЛУКУ о спровођењу набавке на које се закон не примењује   ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку: ... Read More »

Израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630)

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-33/2017 Број одлуке: 404-33/2017 Датум: 07.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро група“ ... Read More »

Израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-34/2017 Број одлуке: 404-34/2017 Датум: 07.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро ... Read More »

Набавка грађевинског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-32/2017 Број одлуке: 404-32/2017 Датум: 07.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Марић комерц“ д.о.о. ... Read More »

Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини – додела уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2017 Број одлуке: 404-11/2017| Датум:06.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ:  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : ГП Компресор инг ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности

Спортски савез Осечина Карађорђева бр. 78 14253 Осечина Број: 66-2-11/2017 Датум: 05.12.2017. године На основу Одлуке Управног одбора Спортског савеза Осечина од 30.11.2017. године, Спортски савез Осечина расписује ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и ... Read More »

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ

На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на имовину ( „Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013),  и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, број 7/2008, 6/2015), Скупштина општине Осечина на првој седници по хитном поступку, ... Read More »

Scroll To Top