ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 46)

Архива из : јавне набавке и огласи

СПОРТСКИ САВЕЗ ОСЕЧИНА: Подношење годишњих програма за 2018. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-2-9/2017 Датум: 31.10.2017.године На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општинско веће“ бр. 060-47-1/2017), Спортски савез Осечина расписује ... Read More »

Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-28/2017 Број одлуке: 404-28/2017 Датум:27.10.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

Јавна набавка СЦ Осечина

НАРУЧИЛАЦ: Спортски центар Осечина Број одлуке:74/2017 Датум: 23.10.2017. године Осечина   На основу члана 39.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), директор Спортског центра Осечина доноси   ОДЛУКУ о спровођењу набавке на које се закон не примењује   ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку: ... Read More »

Jавнa набавкa мале вредности је хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-30/2017, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је хватање, уклањање паса са ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 37 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Локалног акционог запошљавања за 2017 годину и  члана 6. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број 10/2016), Општинско ... Read More »

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕГРЕСА ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број _10/2016_) ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА   На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-2-8/2017 Датум: 22.09.2017.године На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину, број 060-41/2017 од 18.09.2017. године, Спортски савез Осечина расписује: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА Учесници јавног конкурса за ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Одржавање јавног осветљења

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге. Ознака и ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права извођење радова на санацији Дома здравља  у Осечини

На основу члана 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права Наручилац: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253-Осечина www.osecina.com Врста наручиоца: орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Опис предмета: извођење ... Read More »

Scroll To Top