ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / Oдлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Парног котловског постројења на биомасу на животну средину
Oдлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Парног котловског постројења на биомасу на животну средину

Oдлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Парног котловског постројења на биомасу на животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Парног котловског постројења на биомасу на животну средину

Општинска управа Осечина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове на основу члана 10. став 1. и 3. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Парног котловског постројења на биомасу на животну средину.

Општинска управа Осечина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове обавештава заинтересовану јавност, органе и организације да је носилац пројекта „Podgorina Frucht” d.o.o., ул. Пере Јовановића Комирићанца бр.27, Осечина поднела овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекат Парног котловског постројења на биомасу на животну средину, број 501-4/2015 од 22.04.2015. године, чија се реализација планира на катастарској парцели бр.4497, КО Осечина, на територији општине Осечина, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)  и Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 69/05).

Позивају се заинтересована јавност, органи и организације да изврше увид у садржину поднетог Захтева у просторијама Општинске управе Осечина, Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове, ул. Карађорђева бр. 114, спрат 2, канцеларија 128, сваког радног дана од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своје мишљење о поднетом Захтеву.

Scroll To Top