ВЕСТИ:
Почетна / вести / привреда / ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА: Одбијен прелог за стечај
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА: Одбијен прелог за стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА: Одбијен прелог за стечај

Унапред припремљени План реорганизације са предлогом за отварање стечајног поступка, који би могао да помогне Земљорадничкој задрузи „Пецка” да превазиђе тренутно големе невоље, одбијен је од стране Привредног суда у Ваљеву, односно стечајног судије Јасмине Ђурђевић. Како пише ваљевски „Напред”, разлог за одбијања понуђеног Плана је што пуномоћник повериоца „Нове Агробанке” а. д. у стечају, која од ЗЗ „Пецка” потражује нешто преко милијарду динара, на рочишту које је одржано 12. марта, није имао овлашћење да гласа.

Крајем прошле године Задруга из Пецке предложила је Привредном суду у Ваљеву да се над њом покрене стечајни поступак у складу са Унапред припремљеним Планом реорганизације. По налогу Суда отколоњени су неки недостаци у Плану и пречишћени текст предлога поново је поднет пред крај јануара месеца. На рочишту за одлучивање није било ниједне примедбе на предложени документ, а статутарни заступник ЗЗ „Пецка” Живојин Плавшић је истакао да су приликом његове израде у обзир узете реалне могућности дужника. При томе је као једна од најзначајнијих мера предвиђен отпис камата за повериоца „Нову Агробанку” а. д. у стечају. Предлагач је уз отпис камата по кредитима предвидео и отплате дуговања у ратама, затим измене рокова доспелости, каматних стопа или услова зајма, кредита, спровођење компензације, као и потпуно намирење поверилаца из неколико економских класа. То се односи на запослене, који потражују зараде за септембар и октобар 2013. године, затим на порезе и доприносе на наведене зараде, онда повериоце који имају потраживања на основу јавних прихода доспелих у последња три месеца, као и остале необезбеђене стечајне повериоце – добављаче, пољопривредне произвођаче и правна лица. Како је Планом било предвиђено намиривање свих ових потражиоца пре самог усвајања документа, Суд је констатовао да се План у том делу сматра усвојеним.

Међутим, у класи коју чине повериоци са обезбеђеним потраживањима, као што су Фонд за развој Републике Србије (мање 224 милиона или 17,83 одсто) и „Нова Агробанка” у стечају (1,031 милијарда или 82,17 одсто) настао је проблем пошто се пуномоћник „Нове Агробанке” стечају приликом гласања изјаснио да нема овлашћење да гласа на том рочишту. После тога, стечајни судија је само могла да констатује да Унапред припремљени План реорганизације ЗЗ „Пецка” у том делу није усвојен и да се одбија предлог да се отвори стечајни поступак у складу са тим документом.

За колектив који је као и многи други широм земље на својој „кожи” осетио немилицу актуелне економске кризе, а пре тога годинама уназад био један од најважнијих носилаца привредног развоја и свеукупног живота у општини Осечина, посебно на подручју Пецке, то значи даљи продужетак неизвесности …

Scroll To Top