ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / НОВИ ОПШТИНСКИ СТИПЕНДИСТИ: Сви који испуњавају школски и материјални услов
НОВИ ОПШТИНСКИ СТИПЕНДИСТИ: Сви који испуњавају школски и материјални услов

НОВИ ОПШТИНСКИ СТИПЕНДИСТИ: Сви који испуњавају школски и материјални услов

Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Осечина, на седници одржаној дана 10.02.2014 године, доделила је стипендије свим студентима са територије ове општине који испуњавају школски и материјални услов предвиђен члановима 7. и 8. општинске Одлуке о стипендирању студената.

То су:

1. ДАНИЈЕЛА БОГОСАВЉЕВИЋ из Лопатња, студент друге године Медицинског факултета у Београду,

2. ИВАНА РАДОСАВЉЕВИЋ из Лопатња, студент треће године Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,

3. ФИЛИП НИКОЛИЋ из Осечине, ул. Карађорђева бр. 7, студент друге године Природно математичког факултета у Новом саду, одсек биологија и екологија,

4. ИВАН ГАЧИЋ из Драгијевице, студент друге године Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,

5. СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВИЋ из Осечине, ул. Болничка бр. 9, студент друге године Електротехничког факултета у Београду,

6. БОЈАНА ПОЛИЋ из Пецке, ул. Краља Петра Првог бр. 63, студент друге године Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,

7. КРИСТИНА АНДРИЋ из Коњуше, студент друге године Београдске пословне школе струковних студија у Београду,одсек менаџмент,

8. АНА ПАНТЕЛИЋ из Осечине, ул. Вука Караџића бр. 26, студент треће године Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу,

9. СЛАЂАНА МУРАТОВИЋ из Коњица, студент друге године Медицинског факултета у Новом Саду,одсек фармација,

10. САЊА РАДОСАВЉЕВИЋ из Лопатња, студент друге године Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,

11. МИЛИЦА МАРКОВИЋ из Осечине, ул. Вука Караџића бр. 21, студент друге године Техничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину,

12. КАТАРИНА ПОПОВИЋ из села Осечина, студент друге године Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,

13. ИВАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ из Осечине, ул. Болничка бр. 5, студент треће године Високо пословне школе струковних студија за васпитаче у Шапцу,

14. НАТАША ПАНТЕЛИЋ из Осечине, ул. Вука Караџића бб, студент друге године Високе здравствене школе струковних студија у Београду.

Висина стипендије утврђује се у висини неопорезивог износа стипендије у години у којој се врши исплата.

Стипендија за текућу школску годину исплаћује се у 10(десет) месечних рата,односно 5(пет) за завршну годину студија када редовна настава траје парни број семестара(за месеце јул и август се не исплаћује) почев од 01.10.2013 године.

Председник Општине Ненад Стевановић, који је и председник Комисије за доделу стипендија, са студентима којима је ова врста помоћи одобрена потписаће уговоре 28. фебруара 2014. године. Закљученим посебним уговором Општина Осечина и корисници стипендија, ближе ће регулисати међусобна права и обавезе.

Иначе, на расписани конкурс, који је у складу са Одлуком о стипендирању студената (школски и материјални услов), објављен у листу ,,Напред“ 16.01.2014. године, пријаве Комисији за доделу стипендија поднела су још два кандидата, али они не испуњавају школски услов – њихова просечна оцена мања је од 8,00, колико је прописано.

Scroll To Top