ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / НОВИ ОПШТИНСКИ СТИПЕНДИСТИ: Уз 31 још 20 стипендија
НОВИ ОПШТИНСКИ СТИПЕНДИСТИ: Уз 31 још 20 стипендија

НОВИ ОПШТИНСКИ СТИПЕНДИСТИ: Уз 31 још 20 стипендија

 

Кoмисија за доделу стипендија Скупштине општине Осечина, на седници одржаној 9. фебруара 2015. године, донела је одлуку о додељивању стипендија студентима који испуњавају школски и материјални услов предвиђен општинском Одлуком о стипендирању студената. Нови стипендисти општине су:

 1. КАТАРИНА ВИЛОТИЋ из Драгијевице, студент друга година Високо – пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. АЛЕКСАНДАР БАЈИЋ из Осечине, Ул. Вука Караџића 28, друга године Машинског факултета у Београду,
 1. НАТАША ПЕРИЋ из Гуњака, друга година Високо – пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. КАТАРИНА ВИЛОТИЋ из Осечине, Ул. Синђелићева 30, друга година Економског факултета у Крагујевцу,
 1. ЈОВАНА КОСТАДИНОВИЋ из Осечине, Ул. Болничка 9, прва година мастер студија на Технолошко металуршком факултету у Београду,одсек инжењерство материјала,
 1. НИКОЛА РАДОСАВЉЕВИЋ из Лопатња, друга година Високе – пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. ЂОРЂЕ ЖИВАНОВИЋ из Лопатња, друга година Електротехничког факултета у Београду,
 1. НЕВЕНА МАРКОВИЋ из Лопатња, друга година Високо – пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. СТЕФАН ЈОВАНОВИЋ из Осечине, Ул. Војводе Степе 27, трећа година Високо – пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. ДАНКА ЛАЗИЋ из Остружња, трећа година Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. БИЉАНА ЖИВАНОВИЋ из Лопатња, трећа година Високо –пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. САЊА МАРКОВИЋ из Сирдије, друга година Учитељског факултета у Београду,
 1. БИЉАНА СИМИЋ из Царине, друга година Високе здравствене школе струковних студија у Београду,
 1. ЈЕЛЕНА ЛУКИЋ из села Осечина, друга година Високетехнолошке школе струковних студија у Шапцу, студијски програм гастрономија,
 1. ДАВИД БЕЉИЋ из Осечине, Ул. Карађорђева 65, другагодина Факултета ветеринарске медицине у Београду,
 1. КАТАРИНА БАКРАЧ из Осечине, Ул. Светог Саве 21, трећа година Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу,
 1. МИЛЕНА МАТИЋ из Белотића, друга година Високо –пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. МАРИЈА МАРКОВИЋ из Осечине, Ул. Болничка 9,апсолвент Економског факултета у Београду.

Поред тога, Комисија је доделила стипендије и студентима који испуњавају услове у погледу дефицитарних кадрова, а то су:

 1. ВЛАДИМИР ВАСИЋ из Пецке, Ул. Војводе Мишића бр.9, четвртагодина Факултета техничких наука у Новом Саду, студијски програм грађевинарство,
 1. МАРКО ЈАНЧИЋ из Осечине, Ул. Карађорђева бр. 64, друга

година Грађевинског факултета у Београду, одсек конструкције, грађевинарство.

Висина стипендије утврђује се у висини неопорезивог износа стипендије у години у којој се врши исплата. Стипендија за текућу школску годину исплаћује се у 10 (десет) месечних рата, односно 5 (пет) за завршну годину студија, када редовна настава траје парни број семестара (за месеце јул и август се не исплаћује), почев од 1. октобра 2014. године.

Општина Осечина и корисници стипендија, закључиће посебан уговор о стипендирању, којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе, а потписивање је заказано за 18. фебруар.

Овом приликом, Комисија је одлучила да се настави даља исплата стипендија, такође, почев од 1. октобра 2014. године, па све до краја студија, досадашњим корисницима стипендија, и то у свему према закљученим уговорима. То право остварили су:

 

 1. Ђорђе Павловић из Осечине, студент пете године Стоматолошког факултета у Београду,
 2. Срба Милисављевић из села Осечине, студент пете године Медицинског факултета у Београду,
 3. Љубиша Арсеновић из Остружња, студент шесте године Медицинског факултета у Крагујевцу,
 4. Небојша Арсеновић из Остружња, студент прве године мастер академских студија Електротехничког факултета у Београду,
 5. Марина Павловић из Осечине, студент четврте продужене године Географског факултета у Београду,
 6. Катарина Крсмановић из Осечине, студент четврте продужене године Филозофског факултета у Новом Саду,
 7. Милош Живановић из Осечине, студент прве године мастер академских студија Електротехничког факултета у Београду,
 8. Марија Живановић из Осечине, студент четврте продужене године Физичког факултета у Београду,
 9. Милица Новаковић из Осечине, студент четврте године Филозофског факултета у Новом Саду, одсек српски језик,
 10. Сања Радојчић из Остружња, студент четврте године Математичког факултета у Београду,
 11. Марија Вујичић из Осечине, студент четврте године Математичког факултета у Београду,
 12. Марија Јанчић из Осечине, студент четврте године Филозофског факултета у Београду,
 13. Јелена Стевановић из Братачића, студент четврте године Учитељског факултета у Ужицу, одсек васпитач,
 14. Марија Петровић из Осечине, студент четврте године Филозофског факултета у Новом Саду,
 15. Јелена Марковић из Осечине, студент четврте године Филолошког факултета у Београду, одсек француски језик,
 16. Мирослав Станишић из Осечине, студент прве године мастер студија Машинског факултета у Београду,
 17. Данијела Богосављевић из Лопатња, студенту треће године Медицинског факултета у Београду,
 18. Филип Николић из Осечине,ул. Карађорђева бр. 7, студент треће године Природно математичког факултета у Новом Саду, одсек биологија и екологија,
 19. Иван Гачић из Драгијевице, студент треће године Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 20. Светлана Костадиновић из Осечине, ул. Болничка бр. 9, студент треће године Електротехничког факултета у Београду,
 21. Бојана Полић из Пецке, ул.Краља Петра Првог бр. 63, студент треће године Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 22. Слађана Муратовић из Коњица, студенту треће године Медицинског факултета у Новом Саду, одсек фармација,
 1. Сања Радосављевић из Лопатња, студент треће годинеВисоко пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. Милица Марковић из Осечине,ул. Вука Караџића бр. 21,студент треће године Техничког факултета, „Михајло Пупин” у Зрењанину,
 1. Катарина Поповић из села Осечина, студент треће годинеВисоко пословне школе струковних студија у Ваљеву,
 1. Наташа Пантелић из Осечине, ул.Вука Караџића бб,студент треће године Високе здравствене школе струковних студија у Београду,
 1. Никола Новаковићу из села Осечина, студент треће годинеГрађевинског факултета у Суботици, одсек конструкције и материјали,
 1. Марина Богдановић из Белотића, студент треће годинеСтоматолошког факултета у Београду,
 1. Милан Јанчићу из Осечине, ул.Карађорђева бр. 64,студенту треће године Грађевинског факултета у Београду, одсек грађевинарство,
 1. Марина Милошевић из села Осечина, студент пете годинеМедицинског факултета у Крагујевцу,
 1. Ивана Спасојевић из Сирдије, студент пете године Медицинског факултета у Београду.

Стипендисти су дужни да редовно достављају Уверења (потврде) о упису наредне године студија, као и о завршетку студија. Уколико не испуњавају своје уговорене обавезе, сносиће последице које су такође предвиђене уговором.

Scroll To Top