ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / НОВИ СТИПЕНДИСТИ: Дефицитарна занимања
НОВИ СТИПЕНДИСТИ: Дефицитарна занимања

НОВИ СТИПЕНДИСТИ: Дефицитарна занимања

Комисија за доделу стипендија СО Осечина, на седници одржаној дана 10.02.2014 године, утврдила je да су све пријаве благовремене и потпуне. Иста комисија је утврдила да сви кандидати испуњавају услове сходно Одлуци о дефицитарним кадровима на подручју општине Осечина и расписаном конкурсу и одлучила је да им додели општинске стипендије.

То су:

1. НИКОЛА НОВАКОВИЋ из села Осечина, студент друге године Грађевинског факултета у Суботици,одсек конструкције и материјали,

2. МАРИНА БОГДАНОВИЋ из Белотића, студент друге године Стоматолошког факултета у Београду,

3. МИЛАН ЈАНЧИЋ из Осечине, ул. Карађорђева бр. 64, студент друге године Грађевинског факултета у Београду, одсек грађевинарство.

Висина стипендије утврђује се у висини неопорезивог износа стипендије у години у којој се врши исплата.

Стипендија за текућу школску годину исплаћује се у 10 (десет) месечних рата,односно 5 (пет) за завршну годину студија када редовна настава траје парни број семестара (за месеце јул и август се не исплаћује) почев од 01.10.2013 године.

Општина Осечина и корисници стипендија, закључиће посебан уговор о стипендирању, којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе.

Потписивање уговора заказано је за 28. фебруар 2014. године.

Scroll To Top