ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Предлагање кандидата за доделу награда општине Осечина
Предлагање кандидата за доделу награда  општине Осечина

Предлагање кандидата за доделу награда општине Осечина

Комисија за сарадњу и друштвена признања СО-е Осечина ОБЈАВЉУЈ Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Награда општина Осечина се додељује за дела која представљају највреднија достигнућа у Општини у области: привреде; пољопривреде и руралног развој; васпитно-образовног рада; стваралаштва ученика и студената; медицине и социјалне заштита; урбанизма, архитектуре и заштите животне средине; науке, иновација и проналазаштва; уметности; спорта; културе; и информисања.

Награда општине Осечина додељује се поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла.

Награда се може доделити:

– физичком лицу које је држављанин Србије и има пребивалиште на територији општине Осечина или је имало пребивалиште на територији општине Осечина у периоду дужем од 10 година,

– правном лицу које на територији општине Осечина има седиште најмање 5 година и

– групи физичких лица за заједничко дело.

Изузетно, награда се може доделити и физичком и правном лицу које у погледу пребивалишта односно седишта не испуњава услове из става 3. овог огласа ако је својим радом или ангажовањем допринело развоју или афирмацији општине Осечина у земљи или иностранству.

Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности у 2013. години, а изузетно и за континуирани рад и укупне резултате рада у областима за које се награда додељује.

Специјална награда се може доделити за хуманитарни рад; хуманост, племенитост и храброст; и посебан допринос развоју и афирмацији Општине.

Право предлагања кандидата за награду имају сва правна и физичка лица.

Предлог за доделу награде се доставља Комисији за сарадњу и друштвена признања СО Осечина, ул. Карађорђева 78, 14253 Осечина, мора бити у писаној форми са образложењем и садржати:

  1. 1.          податке о кандидату (за физичко лице: име, име једног родитеља и презиме, годину и место рођења, занимање, адресу и друге битне биографске и податке о раду, а за правно лице: назив, адресу, делатност и пословне успехе),
  2. 2.          податке о делу или резултату и
  3. 3.          назнаку области за коју се кандидат  предлаже.

Рок за подношење предлога за доделу награде је до 12,00 часова 07. марта 2014. године.

Председник Комисије,

   Златија Миличић, с.р.

Scroll To Top