VESTI:
Početna / vesti / skupština / SO OSEČINA: Dane Krsmanović sekretar
SO OSEČINA: Dane Krsmanović sekretar

SO OSEČINA: Dane Krsmanović sekretar

Na predlog Opštinskog veća, Skupština opštine Osečina, na 13. redovnoj sednici održanoj 3. septembra, usvojila je Plan generalne regulacije naseljenog mesta Osečine (varošice). Ovim dokumentom određene su granice plana i obuhvat građevinskog područja, zatim podela prostora i pretežna namena zemljišta po zonama i celinama, onda regulacione i građevinske linije, pa potrebne novelacione kote raskrsnica i ulica i površina javne namene, koridora i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu. Pored toga, definisane su mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina, zone za koje se obavezno donosi detaljna regulacija sa propisanom zabranom izgradnje do ljegovog donošenja i lokacije za koje se obavezno izgrađuje urbanistički projekat, odnosno rapisuje konkurs, pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama za koje nije predviđeno donošenje plana detaljne regulacije i druge elemente od značaja za donošenje ovog Plana.
Na istoj sednici, Opštinsko veće Osečine određeno je za nadležan organ za donošenje Programa mera podrške i sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u ovoj opštini.
Skupština je odlučila da se ubuduće organizuje radio prenos njenih sednica, ataj posao poveren je Radio Osečini. Radio prenosi po pravilu biće odloženi, ali je moguće da u izuzetnim slučajevima budu i direktni. Sredstva za pokriće troškova prenosa obezbeđuju se u opštinskom budžetu.
Lokalni parlament prihvatio je izveštaj o radu javnog komunalnog preduzeća „Osečina” za 2013. godinu. Lekari dr Dušan Milovanović iz Pecke, dr Jelena Milutinović iz Sela Osečine, dr Zagorka Živanović, dr Marijana Ilić i dr Nikola Milosavljević iz Osečine određeni su za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove, kao i za izdavanje potvrda o smrti.
Odbornici su jednoglasno usvojili ostavku sekretara Skupštine opštine Vesne Petrović i nakon njenog razrešenja na tu dužnost je postavljen Dane Krsmanović, diplomirani pravnik u Opštinskoj upravi Osečine.
Na lične zahteve Anđelka Pavlović razrešena je funkcije direktora Centra za socijalni rad „Napredak”, a Jelena Lazić dužnosti čana Upravnog odbora ove ustanove.

Scroll To Top