ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 10)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-22/2019 Број одлуке: 404-22/2019 Датум: 24.05.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :  понуђачу ПД ”Ерозија” а.д. Ваљево, Поп ... Read More »

Услуге финансијске ревизије

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуге ревизије финансијског извештаја Општинске управе Осечина за 2018. годину, назив и ознака из општег ... Read More »

Набавка тонера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-25/2019 Дана:24.05.2019. ОСЕЧИНА   ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде                  Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку тонера, добра, назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 – тонери за ласерске штампаче и телефакс ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина- издвојено одељење у Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-20/2019 Број одлуке: 404-20/2019 Датум: 15.05.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : групи понуђача : Инграл – Неимар ... Read More »

Komisija za sprovođenje postupka Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019.godini

doc 1_20190517_0001 Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ- ДОДЕЛУ ПОЧЕТНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ И РАЗВОЈ МАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2019. ГОДИНИ

Конкурс Млади пољопривредници 2019. година Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ПРЕКО ПОСЛОВНИХ БАНАКА У 2019. ГОДИНИ

Konkurs kamate 2019 Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: снабдевања електричном енергијом

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке услуга снабдевања електричном енергијом, ознака из општег речника јавне набавке: 09310000 електрична енергија,  наручилац је ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: превентивна дератизација

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-21/2019 Број одлуке: 404-21/2019 Датум:09.05.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Еко –Тим д.о.о. ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање 3 (три) лежећа полицајца у зони ПУ ”Лане” у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање 3 (три) лежећа полицајца у зони ПУ ”Лане” у Осечини са  пратећом вертикалном сигнализацијом, ... Read More »

Scroll To Top