ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Асфалтирање приступног пута на обилазницу
Асфалтирање приступног пута на обилазницу

Асфалтирање приступног пута на обилазницу

Предмет јавне набавке, број ЈН404-5/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је асфалтирање приступног пута на обилазницу, ознака из општег речника јавне набавке: 45233140

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца ….

konkursna-dokumentacija

poziv-asfaltiranje

Scroll To Top