ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА у 2015. години
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА у 2015. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА у 2015. години

Комисија за сарадњу и друштвена признања Скупштине општине Осечина, дана 04.02.2015. године

 О Б Ј А В Љ УЈ Е

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА у 2015. години

Награда Општине се додељује поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2014. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног развоја; васпитно-образовног рада; стваралаштва ученика и студената; медицине и социјалне заштите; урбанизма, архитектуре и заштите животне средине; науке, иновација и проналазаштва; уметности; спорта; и културе и информисања.

Специјална награда се додељује за хуманитарни рад; хуманост, племенитост и храброст; и посебан допринос развоју и афирмацији Општине.

Награда се може доделити физичком лицу које је држављанин Републике Србије и које има или које је имало пребивалиште на територији Општине дуже од 10 година и/или правном лицу које на територији Општине има седиште најмање 5 година, а изузетно и правном или физичком лицу које нема пребивалиште или седиште на територији Општине ако је својим радом допринело развоју или афирмацији Општине у земљи и/или иностранству.

Право предлагања кандидата за награду имају сва правна и физичка лица.

Предлог са образложењем се подноси у писаној форми и обавезно садржи податке о делу и/или резултату и назнаку области за коју се кандидат за награду предлаже, као и податке о кандидату – за физичка лица: име, очево име и презиме, годину и место рођења, занимање, адресу и кратку радну биографију, а за правна лица: назив, седиште, делатност и пословне успехе.

Предлози кандидата за награде се подносе Комисији за сарадњу и друштвена признања Скупштине општине Осечина најкасније до 26.02.2015. године.

                                                                                                           Председник Комисије,

                                                                                                              Златија Миличић, с. р.

Scroll To Top