ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Надзор над изградњом обилазнице
Надзор над изградњом обилазнице

Надзор над изградњом обилазнице

Предмет јавне набавке, број ЈН404-4/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је надзор над изградњом обилазнице, ознака из општег речника јавне набавке: 71247000

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАДЗОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЗОР

 

 

 

Scroll To Top