ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Превентивна дератизација
Превентивна дератизација

Превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН404-12/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је превентивна дератизација, ознака из општег речника јавне набавке: 90923000.

Превентивна дератизација – измена позива

Превентивна дератизација – позив

Конкурсна документација – позив

Scroll To Top